KTC Forever Rewards แลกรับตั๋วหนัง 2 ใบ พร้อมอัพเกรดฟรี

ads

Friday Delight วันนี้เท่านั้น

 

KTC Forever Rewards แลกรับตั๋วหนัง 2 ใบ พร้อมอัพเกรดฟรี

คนมีความรัก มักจะดู…หนังกันเพียงสองคน

ในทุกๆศุกร์สิ้นเดือน KTC จัดกิจกรรม Friday Delight ชวนคุณ พร้อมคู่รัก เพื่อน หรือใครก็ได้ มาดูหนังกับคุณ โดยนำคะแนนสะสม KTC Forever Rewards 1,600 คะแนน แลกตั๋วหนัง ระบบปกติ และ Digital 2D จำนวน 2 ใบ มูลค่า 320 บาท ไม่เพียงเท่านั้น พร้อมทั้งสามารถ Upgrade ที่นั่งให้คุณฟรี ทันที เมื่อในรอบและเรื่องเดียวกัน ยังมีที่นั่ง ที่จะอัพเกรดให้ว่างอยู่ ในรอบการฉายนั้น สำหรับโรงหนัง Major Cineplex, EGV ทุกสาขา, Esplanade Cineplex, Mega Cineplex และหาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ อัพเกรดให้คุณ จากที่นั่งประเภท Normal Seat เป็นที่นั่งประเภท Honeymoon Seat และสำหรับโรงหนัง Paragon Cineplex อัพเกรดให้คุณ จากที่นั่งประเภท Premium Chair เป็นที่นั่งประเภท Privilege Chair

สมารถใช้สิทธิ์แลกตั๋วหนังได้วันนี้เท่านั้น 26 กันยายน 2557