Beauty Wishes Mpoint Promotion คะแนนเพิ่ม 10 เท่า

รับคะแนนสะสมเพิ่ม 10 เท่า กับ MPoint

Campaign Beauty Wish ของ MPoint

ผู้ถือ M Card ยิ้มแฉ่งรับโปรโมชั่น คะแนนสะสม M Point.  โดยเมื่อ ช๊อปครบ 5,000 บาทรับคะแนน สะสมเพิ่มทันที 10 เท่า และช๊อปครบ 5,000 ยังสามารถรับเพิ่มได้อีก 2,000 คะแนน โปรโมชั่นนี้หมดเขต 17 พฤศจิกายน 2010 นี้เท่านั้นครับ