Home บัตรเครดิต ทําบัตรเครดิตกสิกรต้องใช้อะไรบ้าง ?

ทําบัตรเครดิตกสิกรต้องใช้อะไรบ้าง ?

สมัคร KBank Card ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

อย่างที่ทราบกันดีว่าการมีบัตรเครดิตไว้ใช้จ่ายนั้นมันคือการเพิ่มอำนาจและโอกาสในการซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่าง ๆ และหนึ่งในบัตรเครดิตที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากก็คือบัตรเครดิตกสิกรนั่นเอง ด้วยชื่อเสียงของธนาคารเอง สิทธิพิเศษที่เหนือกว่า รวมถึงเงื่อนไขการสมัครที่ผู้สมัครมีฐานเงินเดือนที่ไม่สูงมากก็สามารถสมัครบัตรได้ทำให้ KBank Card ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบัตรเครดิตกสิกร มีอะไรบ้าง ?

1 คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000 บาท ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
 • กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี

2 เอกสารประกอบการพิจารณา

 • ใบสมัครบัตรเครดิต และหนังสือให้ความยินยอมการตรวจสอบเครดิตบูโร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
 • ถ้าผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ ให้เตรียมเอกสารดังนี้
  สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และ Work Permit ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อเดือน

3 เอกสารแสดงรายได้

ผู้สมัครมีรายได้ประจำ
 • ต้นฉบับ / สำเนาสลิป เงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
กรณีผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการ
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จากกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
 • สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน / ออมทรัพย์ ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน (บัญชีหลักของกิจการ)
 • กรณีใช้บัญชีส่วนตัวให้แนบหน้าที่มีเลขบัญชี และชื่อผู้สมัครที่เป็นเจ้าของบัญชี
 • กรณีใช้บัญชีบริษัท ให้แนบหน้าที่มีเลขที่บัญชี และชื่อบริษัท และต้องแนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี

จะขอเปิดใช้บริการบัตรเครดิตได้อย่างไร

หลังจากได้รับบัตรเครดิตทางไปรษณีย์แล้ว ให้โทรไปที่ K-Contact Center : 02-888-8888 ซึ่งทำได้ 2 วิธีคือ

 • ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 02-888-8888 กด 2 บริการบัตรเครดิต แล้วกด 5 เพื่อเปิดใช้บริการบัตรเครดิต
 • ผ่านพนักงาน K-Contact Center : 02-888-8888 กด 2 บริการบัตร แล้วกด 0 เพื่อติดต่อพนักงาน

สอบถามวงเงินคงเหลือ / จำนวนเงิน – กำหนดวัน ที่ต้องชำระ

 • สอบถามผ่าน K-Contact Center โทร. 0 2888 8888
 • สอบถามผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
 • สอบถามผ่านเครื่อง ATM
 • สอบถามผ่านบริการ K-Cyber Banking ที่เว็บไซต์ www.kasikornbank.com

ถ้าต้องการเพิ่มวงเงิน ต้องทำอย่างไร ?

สามารถทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงินถาวร ได้ที่สาขาของธนาคารพร้อมแนบเอกสารดังนี้
1 สำเนาบัตรประชาชน
2 สำเนารับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน
3 Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
4 สำเนาบัญชีเงินฝากประจำ

ชำระเงินค่าบัตรเครดิต ได้ที่ไหนบ้าง

ชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ เซอร์วิส เสียค่าบริการเท่าไหร่

บัตรเครดิตกสิกร ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ เลือกได้ในแบบคุณ ทั้งเครดิตเงินคืน สะสมคะแนน จับจ่ายพร้อมได้เงินคืน สมัคร KBank Card แสนง่าย ใช้เอกสารไม่ยุ่งยาก อนุมัติไว ใครที่คิดจะสมัครบัตรเครดิตไว้ใช้เป็นใบแรก หรือใบที่สอง บัตรเครดิตกสิกรน่าจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจบัตรหนึ่ง ที่จะช่วยเพิ่มอำนาจในการใช้จ่ายตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornbank.com

อ่านเพิ่มเติม :