จ่ายแค่ไหนก็ได้รับเงินคืน กับ บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum

ใช้ที่ไหนก็ได้เงินคืน ทุกครั้ง ทุกยอด

ใช้ที่ไหนก็ได้เงินคืน กับบัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum คงต้องถูกใจใครไม่มากก็น้อย วันนี้เลยจะมาพาไปทำความรู้จักกับเจ้าบัตรเครดิตนี้ พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์มากมาย และวิธีการสมัครบัตร ว่าเมื่อสมัครแล้วจะได้รับอะไรบ้างและดีอย่างไร ถ้าพร้อมกันแล้วไปทำความรู้จักกันเลย

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum เมื่อทุกครั้งที่ช้อปและทุกครั้งที่จ่ายจะได้รับเงินคืนแบบ
ง่ายๆ สูงสุดถึง 0.8%  พร้อมได้รับวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ อีกทั้งยังสามารถเบิกถอนเงินสดล่วง
หน้าได้ถึง 100% โดยที่ไม่จำกัดวงเงินคืน ทำให้สามารถใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบช้อปปิ้งทั่วไป เพราะช้อปเท่าไหร่ก็ได้รับเงินคืนแบบง่ายๆ

♦ สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum

 • เมื่อทุกครั้งที่ใช้จ่าย พร้อมรับเงินคืนแบบง่ายๆรับเงินคืนสูงสุด 0.8%
 • โดยยอดค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า 30,001 บาท รับอัตราการคืนเงิน 0.40%
 • ยอดใช้จ่าย 30,001 – 80,000 บาท  รับอัตราการคืนเงิน 0.60%
 • ยอดใช้จ่ายมากกว่า 80,000 บาท  รับอัตราการคืนเงิน 0.80%
 • พร้อมทั้งคล่องตัวทุกครั้งที่ได้ใช้จ่าย รับวงเงินคืน 5 เท่าของรายได้
 • สามารถเบิกเงินสดล้วงหน้าได้ 100% โดยที่ไม่จำกัดวงเงินคืน ให้ความคล่องตัว สะดวก สบาย
 • สามารถแบ่งจ่าย ไม่ว่าจะเป็น จ่ายสินค้า หรือ บริการ เดือนถัดไปด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.89% นานถึง 10 เดือน เมื่อใช้บริการของ Ktc Flexai by phone
 • จ่ายให้ทันที่ไม่ว่าจะเป็น ค่าบริการรายเดือน ค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และบริการอื่นๆ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีด้วย
 • มีการคุ้มครองกระเป๋าเดินทางหายจากการเดินทาง คุ้มครองสูงสุด 8,000,00 บาท  ด้วยประกันการเดินทาง  วงเงิน 40,000 บาท / ครั้ง

♦ คุณสมบัตรของผู้สมัคร

บัตรหลัก

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • รายได้ 15,000 บาท / เดือนขึ้นไป

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี
 • ถ้าผู้สมัครอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจก บิดา มารดา หรือผู้ชอบธรรม พร้อมทั้งทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมทั้งหมด

♦ เอกสารในการสมัครบัตร

สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ / พนักงานบริษัท / ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประชาชนโดยที่ยังไม่หมดอายุ  สำเนาบัตรข้าราชกาหรือวิฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง และ ทะเบียนบ้าน
 • สำหรับชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพที่ประเทศไทย ต้องนำเอาสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาติกรทำงาน โดยจะต้องมีอายุการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • พร้อมทั้งเอกสารที่แสดงรายได้ อย่างเช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน ด้วยต้องระบุชื่อและเลขบัญชี ที่ชัดเจน

สำหรับเจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือรับรอง
 • สำเนาบัญชีธนาคารในชื่อของผู้สมัคร โดยย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมระบุชื่อและเลขอย่างชัดเจน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ที่ถือหุ้น (ถ้ามี)

♦ สมัครบัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum ออนไลน์

สำหรับท่านไหนที่สนใจหรือมีความต้องการจะสมัครบัตรเครดิต KTC อย่าลืมศึกษาข้อมูลโดยละเอียดด้วยนะ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสมัครบัตรนั้นๆ สามารถดูผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพิ่มเติมได้

♦ ดูผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพิ่มเติม

ทําบัตรเครดิต KTC แบบไหนดี !!

บัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE เปลี่ยนทุกการใช้จ่ายเป็นคะแนนสะสม

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยบัตรเครดิต KTC Visa Platinum

รวมบัตรเครดิต สำหรับสมัคร ใช้ในโรงพยาบาลชั้นนำทั้งหมด

ทำความรู้จัก KTC – Samitivej Hospital Visa Platinum