Home บัตรเครดิต จ่ายบัตรเครดิตล่าช้ากี่วัน ถึงจะขึ้นเครดิตบูโร?

จ่ายบัตรเครดิตล่าช้ากี่วัน ถึงจะขึ้นเครดิตบูโร?

จ่ายบัตรเครดิตล่าช้ากี่วัน ถึงจะขึ้นเครดิตบูโร?

จ่ายบัตรเครดิตช้า ขนาดไหนถึงจะขึ้นเครดิตบูโร

บัตรเครดิต ถือเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้สำหรับชำระสินค้าหรือบริการ ในสถานประกอบการต่างๆ แทนเงินสด ซึ่งบัตรเครดิตมีหลายประเภท เช่น วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด, เจซีบี, ยูเนี่ยนเพย์, อเมริกันเอกซ์เพรส, ดิสคัฟเวอร์ และ ไดเนอร์สคลับ โดยสามารถใช้วงเงินได้ตามที่ธนาคารและสถาบันการเงินเป็นผู้อนุมัติให้แต่ละบุคคล โดยเมื่อรูดชำระสินค้าไปแล้วสิ่งที่ผู้ถือบัตรต้องทำคือการชำระหนี้ตามยอดการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ประวัติการชำระหนี้ส่วนใหญ่ย่อมส่งผลต่อประวัติของคุณในด้านการใช้จ่ายต่างๆ การใช้บัตรเครดิตให้ไม่มีประวัตินั้นคือการชำระยอดบัตรเครดิตที่ตรงเวลาตามที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด หากค้างชำระ หรือ จ่ายล่าช้าก็อาจส่งผลต่อทางข้อมูลเครดิตบูโรของคุณได้เช่นเดียวกัน

คนมีบัตรเครดิตส่วนใหญ่มักจะมีการแบ่งรายจ่ายเป็นส่วนต่างๆ รวมถึงค่าบัตรเครดิต ที่คุณสามารถเลือกจ่ายได้ทั้งแบบเต็มจำนวน หรือ จ่ายขั้นต่ำ ซึ่งการผิดพลาดในการหมุนเวียนเงินจนทำให้ชำระค่าบัตรเครดิตล่าช้าสามารถเกิดขึ้นได้ หลายคนคงมีข้อสงสัยว่า หากชำระค่าบัตรเครดิตล่าช้ากี่วันถึงจะมีชื่อขึ้นในเครดิตบูโร

ความเป็นจริงแล้วต่อให้คุณจ่ายล่าช้าเพียงวัน-สองวัน หรือ อาจจะยาวนานเป็นเดือนขึ้นไป มีการค้างชำระค่าบริการ คุณจะมีประวัติอยู่ในบูโรหรือไม่ขึ้นอยู่กับทางธนาคารและสถาบันการเงินที่เป็นผู้ส่งเรื่องเข้าไปทางเครดิตบูโรเท่านั้น ว่าจะส่งประวัติการชำระเงินของคุณไปในรูปแบบใด อีกทั้งร่วมถึงการยื่นเรื่องจากสถาบันการเงินนั้นๆ ว่าส่งเรื่องไปในด้านใด แล้วทางเครดิตบูโรจะเป็นผู้ใส่ประวัติในส่วนนี้เข้าไป ซึ่งทางเครดิตบูโรไม่ได้เป็นผู้กำหนดว่าผู้ถือบัตรเครดิตต้องจ่ายล่าช้ากี่วัน รายชื่อผู้ถือบัตรเครดิตจึงจะขึ้นในเครดิตบูโร

แต่หากสำหรับทางธนาคารและสถาบันการเงิน หากมีการจ่ายล่าช้า 1-2 วัน อาจจะมีการอนุโลมให้ แต่หากมากกว่านั้นอาจจะมีการพิจารณาในขั้นตอนต่อๆ ไป เช่น การเพิ่มในส่วนของดอกเบี้ยบัตรเครดิต โดยหากล่าช้ามากอาจมีในส่วนของค่าทวงเพิ่ม และถ้าคุณมีการผิดนัดชำระหนี้ และทางธนาคารได้ส่งเรื่องเข้าทางเครดิตบูโรว่าคุณมีสถานะการจ่ายล่าช้า ก็เท่ากับว่าคุณก็เริ่มประวัติไม่ดีขึ้นในเครดิตบูโรแล้วอย่างแน่นอน หากคุณมีการชำระล่าช้าเกินกว่า 90 วัน และทางธนาคารส่งเรื่องไปยังเครดิตบูโร ทางเครดิตบูโรจะตีให้เป็นหนี้เสีย ซึ่งจะทำให้คุณกลายเป็นบุคคลที่มีมีความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน อาจทำให้การทำธุระกรรมการเงิน ด้านการขอสินเชื่อต่างๆ ยากมากขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตามหากไม่มีความจำเป็นจริงๆ ก็ควรจ่ายชำระหนี้ให้ตรงเวลาจะดีต่อประวัติในการชำระเงินของคุณมากที่สุด ถึงแม้ทางเครดิตบูระจะไม่ได้เป็นผู้ระบุว่าคุณจ่ายล่าช้ากี่วันจึงจะขึ้นเครดิตบูโร แต่ก็ขึ้นอยู่กับทางสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตว่าจะส่งเรื่องการผิดนัดชำระหรือการจ่ายล่าช้าขึ้นเครดิตบูโรหรือไม่ หรือใครที่อยากสอบถามในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรเข้าติดต่อสอบถามได้ทาง Call Center ของทางเครดิตบูโร

READ MORE : 

Exit mobile version