ไม่มีประวัติค้างชำระเครดิตบูโรแล้ว สามารถขอเครดิตใหม่ได้ไหม

เครดิตบูโร หรือ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เป็นบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2504  โดยสมาคมธนาคารไทยได้มีการหาลือกันธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการปล่อยเงินกู้ อีกทั้งในปัจจุบันมีสถาบันการเงินหลากหลายแห่งเปิดให้ริการผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงิน จึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลเครดิตเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อและลดภาระหนี้เสียของสถาบันการเงินต่างๆ นั่นเอง

ซึ่งหากสรุปความหมายให้เข้าใจง่ายๆ คือ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือ เครดิตบูโร นั้นเป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและจัดเก็บข้อมูลบัญชีรวมถึงสินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือแม้แต่บุคคลธรรมดาก็ตาม โดยได้รับข้อมูลจากสถาบันการเงิน ธนาคาร และ บริษัทที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร โดยเครดิตบูโรมีหน้าที่เพียงรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของสินเชื่อลูกค้าตามที่สถาบันการเงินเป็นผู้แจ้งเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ในการขึ้นบัญชีบูโรอย่างที่หลายคนเข้าใจ

สำหรับผู้ที่มีเครดิตบูโรนั้นจะเป็นผู้ที่มีประวัติค้างชำระในเครดิตบูโรเท่านั้น สำหรับผู้ที่ยังมีประวัติค้างชำระเครดิตบูโร เมื่อทำการจ่ายหนี้คงค้างแล้ว ข้อมูลเครดิตบูโร จะมีการเปลี่ยนแปลงและแสดงผลในรายงานเครดิตบูโรในเดือนถัดไป เพราะระบบข้อมูลของเครดิตบูโรเป็นการรายงานข้อมูลแบบรายเดือน ซึ่งหลายคนมักจะมีคำถามว่า หากเคยมีหนี้ค้างในประวัติค้างชำระเครดิตบูโร จะสามารถกู้เงินใหม่ได้หรือไม่ คำตอบคือ สามารถกู้ได้ โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อนั้น จะมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ประกอบในการพิจารณาตามความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงรายได้ที่ได้รับ และสำหรับข้อมูลที่ธนาคารและสถาบันการเงินได้รับจากเครดิตบูโร นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เท่านั้น

ซึ่งจากผู้ใช้ Pantip ชื่อ crazy_in_fitness ได้มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองที่เคยมีปัญหาหนี้เสีย และ เคยมีประวัติค้างชำระอยู่ในเครดิตบูโร สำหรับคนที่มีปัญหาในแบบเดียวกันนั้นสามารถทำอย่างไรได้บ้าง และ สามารถกลับมาขอสินเชื่ออีกครั้งได้หรือไม่ โดยมีเนื้อความในกระทู้ดังนี้

“อย่าพยายามทำให้หนี้คุณเสียเป็นดีที่สุด” โดยเจ้าของกระทู้กล่วว่า หากเกิดหนี้เสียและทางด้านธนาคารได้ส่งข้อมูลต่อยังเครดิตบูโรให้บันทึกหนี้เสียหรือประวัติค้างชำระของเรา แบงค์เจ้าหนี้นั้นๆ เราจะไม่สามารถกลับไปขอสินเชื่อหรือทำธุรกรรมอื่นๆ ในการทำสินเชื่อได้อีก ซึ่งในปัจจุบันถึงแม้ว่าเจ้าของกระทู้จะไม่มีประวัติ delinquesncy ติดอยู่ในระบบแล้ว จึงได้ทำการลองยื่นสมัครบัตรเครดิตกับธนาคารที่เราเคยทำประวัติเสีย ซี่งก็ไม่ผ่านตามสเต็ป อาจจะเนื่องจากว่าธนาคารเจ้าของบัตรได้เล็งเห็นว่าคุณเคยมีประวัติค้างชำระ และไม่ตรงตามคุณสมบัติเงื่อนไขที่ทางธนาคารเป็นผู้กำหนด

หากคุณต้องการขอเครดิตใหม่ ขอให้ทำหลังจากครบ 36 เดือนที่คุณชำระหนี้เสียก้อนสุดท้ายของธนาคารสุดท้ายที่คุณไปก่อหนี้เสียไว้ คุณจะได้รับอนุมัติแบบผ่านฉลุย แบบวงเงินเต็มๆ ตามเกณฑ์ที่แบงค์ชาติอนุมัติ และหากคุณชำระหนี้เสียของคุณ “งวดสุดท้าย” ประวัติการค้างชำระหนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงและแสดงผลในรายงานเครดิตบูโรในเดือนถัดไปนั่นเอง

ความเห็นจากสมาชิกชื่อ : pokkochan

ความเห็นจากสมาชิกชื่อ : มินดาเนา

ซึ่งข้อมูลและกระทู้นี้เป็นในส่วนของการเกิดประวัติการค้างชำระในเครดิตบูโรจาก บัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสด ซึ่งทางที่ดีหากไม่อยากเกิดเป็นหนี้เสีย หรือมีประวัติค้างชำระในเครดิตบูโรนั้น แนะนำว่าหากคุณมีบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนั้นก็ควรชำระให้ตรงตามวันเวลาที่กำหนดอีกด้วย เพื่อไม่ส่งผลต่อคุณในอนาคตในเรื่องของค่าใช้จ่าย และประวัติการค้างชำระในบูโรอีกด้วย ซึ่งหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ถือบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสดให้ควรมีวินัยในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถเลือกตรวจสอบเครดิตบูโร ได้ที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ที่มีให้บริการนะคะ

 READ MORE :