ปรับโควิดเป็นโรคประจำถิ่น เริ่ม 1 ก.ค.65 มาตรการเพื่อการอยู่ร่วมกับโควิด

หยุดความกังวลด้วยการปรับเป็นโรคประจำถิ่นเป็นก้าวที่ดีไหม?

โรคโควิดเป็นโรคที่แพร่ระบาดในสังคมเป็นเวลานาน ไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ทุกภูมิภาคทั่วโลกมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งโรคนี้ถือว่ากินระยะเวลาในการระบาดพอสมควร จนทำให้หลายฝ่ายเล็งเห็นว่าควรมีมาตรการในการอยู่กับโควิดหรือ Living with Covid เพื่อให้การแพร่ระบาดไม่สร้างความวิตกให้กับประชาคมโลกอีกต่อไป

ไทม์ไลน์โดยคร่าวของการแพร่ระบาดของโควิด

โควิด-19 เป็นชื่อเรียกของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา หากสังเกตจากตัวเลข 19 ที่ห้อยท้ายมากับชื่อโควิดเป็นสิ่งที่บอกถึงปีที่เริ่มพบการระบาด ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าโรคระบาดนี้อยู่ในสังคมมาเป็นระยะเวลานานมาก สามารถสรุปไทม์ไลน์คร่าว ๆ ได้ดังนี้

  • ช่วงเดือนธันวาคม 2019 มีการพบผู้ป่วยโควิดรายแรก แต่ยังมีข้อมูลอาการและความร้ายแรงไม่เพียงพอ
  • โควิดเริ่มแพร่ระบาดในภูมิภาคเอเชียจากการเดินทางข้ามประเทศ และพบว่าสาเหตุการระบาดน่าจะมาจากตลาดขายของป่าในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน สัตว์พาหะคาดว่าเป็นค้างคาว
  • ทุกภูมิภาคทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการระบาดจนถึงขั้นปิดประเทศ งดการเดินทางเข้าออกประเทศ
  • ประชาชนเริ่มกันมาใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ งดการออกจากบ้าน และเว้นระยะห่าง
  • เชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์หลายครั้ง สายพันธุ์หลัก ๆ เช่น สายพันธุ์แกมมา สายพันธุ์เบต้า สายพันธุ์เดลตา และสายพันธุ์โอไมครอน
  • มีผู้คิดค้นวัคซีนหลากหลายชนิด แต่วัคซีน mRNA ได้รับการยอมรับว่าสามารถต้านทานเชื้อโควิดได้ดีที่สุด ลดโอกาสในการป่วยหนัก ลดการลงปอดของเชื้อ และลดผลกระทบจากอาการลองโควิด
  • ปัจจุบันเป็นการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนที่การแพร่ระบาดรวดเร็ว แต่อาการไม่หนักมาก
  • เนื่องจากสายพันธุ์โอไมครอนอาการไม่หนักจึงเริ่มมีการสร้างแนวทางที่จะให้โควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่น

จากไทม์ไลน์จะเห็นพัฒนาการของโควิดเป็นภาพกว้าง ๆ ว่ามีการระบาดที่ต่อเนื่องจากการกลายพันธุ์ของไวรัส จนกระทั่งมาถึงสายพันธุ์โอไมครอนที่ถึงแม้ผู้ติดเชื้อจะมีจำนวนมาก แต่อาการกลับไม่น่าเป็นห่วงเพราะตัวไวรัสเองและเพราะวัคซีน ทำให้โอกาสในการจัดให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นมีสูง

วัคซีนโควิด
วัคซีนเป็นอีกแนวทางในการรักษาโควิด

แนวทางการปรับโควิดเป็นโรคประจำถิ่น

โรคประจำถิ่น คือ โรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซ้ำ ๆ สามารถคาดการณ์ได้ และสามารถรักษาให้หายได้ หากนำโควิดมาจัดอยู่ในกลุ่มโรคประจำถิ่นน่าจะใช้เหตุผลว่าเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ คาดการณ์อาการและการดูแลได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าแนวทางการรักษาค่อนข้างมีจุดอ่อนหลายอย่าง ทั้งวัคซีนเองที่ไม่สามารถป้องกันได้ 100% ผู้ป่วยบางรายฉีดวัคซีน mRNA หลายเข็มก็ยังติดเชื้อได้ หรือการแยกกักตัวที่ทำให้ผู้ป่วยต้องหาพื้นที่ในการกักตัว เป็นการเพิ่มภาระในการรักษา หรือยารักษาโรคที่มีตัวยาไม่กี่ชนิดและจำเป็นต้องเป็นคนไข้ในระบบก่อนจึงจะสามารถรับยาได้ แต่การเข้าสู่ระบบกลับยุ่งยากเพราะมีผู้ป่วยมากจนเกินไป

ทั้งนี้ทั้งนั้นมีประเทศที่เริ่มเป็นแนวทางในการจัดโควิดเป็นโรคประจำถิ่นแล้วย่างอินเดียและสเปน แต่ก็ต้องยอมรับในการจัดการการระบาดที่ได้ผลทำให้บางประเทศสามารถทำได้ ประเทศไทยเองน่าจะต้องติดตามรอวิธีการจัดการผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นก่อนจะตัดสินให้เป็นโรคประจำถิ่นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นี้

สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ว่าช้าหรือเร็วเราก็จะต้องอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้ การประกาศเป็นโรคประจำถิ่นเป็นสิ่งที่ต้องเกิด เพียงหวังว่าเมื่อโควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว การรักษาและแนวทางต่าง ๆ จะชัดเจนมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: