ร่วมบริจาคสมทบทุน #รามาร่วมใจสู้ภัยโควิด จัดซื้อเครื่องมือแพทย์

จากสถานการณ์ปัจจุบันกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อบุคคล และประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันสำหรับประเทศไทยนั้นมียอดผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 934 ราย จำนวนคู่ที่รักษาหายแล้ว 70 ราย และมียอดผู้เสียชีวิต 4 ราย โดยสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้มีการประกาศพ.ร.ก. สภาวะฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสcovid-19 ที่มีการแพร่กระจายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งในปัจจุบันและในส่วนของ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกหลากหลายชนิดยังมีการขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการออกมาในส่วนของการบริจาค เพื่อเป็นการสนับสนุนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน

โครงการมูลนิธิรามาธิบดี ถือเป็นการจัดทำโครงการขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นและมีการกระจายตัวไปทั่วโลก โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการตระหนักถึงความสำคัญในส่วนของการรักษา พยาบาลและ การให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมไปจนถึงการเตรียมความพร้อม สำหรับบุคลากร เครื่องมือการแพทย์ ห้องผู้ป่วย ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่อาจเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งในส่วนของระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงการรองรับ หากมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากขึ้น โดยทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมูลนิธิรามาธิบดี ได้จัดตั้งกองทุนพิเศษซึ่งเป็นโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการทางด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม นอกเหนือจากการสนับสนุนของทางรัฐบาล โดยมีหลากหลายช่องทางให้สามารถบริจาคสมทบทุนหรือบอกต่อ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยสามารถบริจาคออนไลน์และบริจาคผ่านทาง E-Banking ได้ทุกธนาคาร

SCB หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ร่วมบอกต่อและเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง สำหรับแรงสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับสู้ภัยโควิด-19 กับการบริจาคสมทบ ทุนมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โดยให้ผู้ที่สนใจในการร่วมบริจาคสมทบทุน สามารถบริจาคผ่าน แอปพลิเคชั่น SCB Easy หรือเลือกโอนไปที่บัญชี SCB เลขที่ 045-263-0502-163 หรือสามารถเลือกทำตามขั้นตอนผ่านแอปพลิเคชันได้ดังนี้…

1 เข้าไปยังหน้า Application scb easy จากนั้นเลือกเมนูบริจาคบริเวณหน้าแรกของ Application

2 กดเลือกมูลนิธิรามาธิบดี

3 กดร่วมบริจาคจากนั้นให้ใส่รหัส 6 หลักของเราและเรื่องจำนวนเงินที่ต้องการบริจาคโดยยอดบริจาคขั้นต่ำ 100 บาท

4 กดยืนยันการบริจาคเป็นอันเสร็จสิ้น

สำหรับเงินที่ได้รับจากการบริจาคนั้นจะนำไปจัดหาเครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการใช้ใส่ท่อเพื่อช่วยหายใจ รวมถึงเครื่องอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ได้ และชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือทางการแพทย์ให้ต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน

นอกจากการช่วยเหลือการบริจาคแล้วนั้น ในส่วนตัวเราเองนั้นก็อย่าลืมดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากการความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการเลือกรับประทานอาหารปรุงสุก มีช้อนกลางเป็นของตนเอง หมั่นล้างมือด้วยสบู่ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางออกจากบ้าน หรือเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะ หรือหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านดีที่สุดนะคะ

 READ MORE :