มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ ! รายงานตัวว่างงาน กี่วันได้เงินชดเชย 2563

ads

ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง ฟังทางนี้ !

เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนต่างคุ้นเคยกันดี กับยอดเงิน 750 บาท ที่ถูกหักออกจากบัญชีเงินเดือนเป็นประจำในทุก ๆ เดือน เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ที่เก็บไว้เพื่อช่วยเหลือมนุษย์เงินเดือนในยามเจ็บป่วย ยามชรา หรือแม้แต่ช่วงที่ตกอยู่ในสภาวะว่างงาน ไม่ว่าจะเพราะลาออก หรือตกงาน “เงินประกันสังคม” ที่ถูกหักออกไปทุก ๆ เดือน จะกลายเป็นเงินก้นถุงที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้ระหว่างที่ว่างงาน

และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เป็นผลให้รัฐบาลไทยต้องประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน รวมถึงการประกาศเคอร์ฟิว ทั้งยังมีคำสั่งปิดห้างสรรพสินค้า สถานที่ชุมนุม สถานบันเทิง หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ทำให้มีผู้คน มารวมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส #COVID19

ซึ่งเรื่องดังกล่าว ส่งผลให้ลูกจ้างหรือพนักงานกลายเป็นคนว่างงาน เนื่องจากนายจ้าง ผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้ แน่นอนว่า ผู้ประกันตนว่างงาน จำต้องดำเนินการลงทะเบียนว่างงาน เพื่อขอรับเงินชดเชยระหว่างรองานหรือหางานทำ ส่วนขั้นตอนการรับเงินชดเชยระหว่างว่างงาน ต้องทำอย่างไรบ้างนั้น ตามไปหาคำตอบกันเลย

ผู้ประกันตนแบบใด ถึงได้รับสิทธิกรณีว่างงาน

ต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนว่างงานกับประกันสังคม ภายใน 30 วัน หลังจากว่างงาน ถ้าเลยถือว่าเสียสิทธิ์

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน กรณีว่างงาน

สำหรับจำนวนเงินชดเชยที่ผู้ประกันตน จะได้รับสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีลาออกเอง หรือหมดสัญญาจ้าง
  • ได้เงินทดแทนระหว่างว่างงาน ปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตรา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
กรณีถูกเจ้านายเลิกจ้าง
  • ได้เงินทดแทนระหว่างว่างงาน ปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

รายงานตัวว่างงาน กี่วันได้เงินชดเชย

ขึ้นทะเบียนว่างงาน
ขึ้นทะเบียนว่างงาน

เมื่อผู้ประกันที่ว่างงาน ดำเนินการลงทะเบียนว่างงานที่เว็บประกันสังคมออนไลน์ https://empui.doe.go.th/auth/index เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากรายงานตัวว่างงานแล้ว เป็นระยะเวลาครบ 30 วัน เงินชดเชยจะโอนเข้าบัญชีประมาณ 5-7 วัน และหากยังไม่ได้รับสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมได้ที่สายด่วน 1506 ได้เลย โดยผู้ที่ไม่ได้รับเงินอาจมีเช่น กรอกข้อมูลผิดพลาด นายจ้างยังไม่แจ้งออก คุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ เป็นต้น

และในระหว่างรองานหรือหางานใหม่อยู่นั้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะด้านภาษา ด้านกีฬา งานฝีมือ หรือทางวิชาการ ก็สามารถหารายได้เสริม โดยการสมัครเป็นครูสอนออนไลน์ ผ่าน Platform Tueetor.com ที่เปิดรับครู และติวเตอร์ทุกมีความสามารถ มาเปิดคอร์สสอนออนไลน์ในวิชาที่ตนถนัดได้ที่นี่


READ MORE :