Home บทความ รีวิวขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 2563 พร้อมวิธีเลือกสนามสอบ

รีวิวขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 2563 พร้อมวิธีเลือกสนามสอบ

รีวิวขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 2563 พร้อมวิธีเลือกสนามสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 2563 การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สอบ ก.พ. หลายคนคงเคยได้ยินชื่อแต่ยังไม่รู้ว่ามีไว้เพื่ออะไร และเป็นการสอบอย่างไร การสอบ ก.พ. หรือ การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการเข้าไปทำงานให้กับหน่อยงานราชการ โดยผู้ที่ต้องการทำงานในหน่อยงานราชการนั้นต้องทำการสอบ ก.พ. ให้ผ่านก่อน โดยสำนักงาน ก.พ. จะทำกาสมัครสอบทุกปี ซึ่งเปิดรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท โดยจะประกาศรับสมัครสอบ ประมาณช่วงเดือน ก.พ.- มี.ค. ของทุกปี

ตารางเวลา การสมัครสอบ ก.พ.63

ข้อสอบ ก.พ. มีวิชาอะไรบ้าง?


  • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
  • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี คะแนนเต็ม 50 คะแนน

สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนนั้นสำหรับวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 สำหรับ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และ ปริญญาตรี และคะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 สำหรับระดับปริญญาโท วิชาภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50


ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 2563


♦ เข้าเว็บไซต์ job2.ocsc.go.th หัวข้อ รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (แบบ Paper & Pencil และ แบบ e-Exam) และเลือกหัวข้อย่อย สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แบบ e-Exam (สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท)

♦ จากนั้นเลือกรอบสอบ สถานที่สอบ และกรอกข้อมูลรายละเอียดเพื่อตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ กรอกข้อมูลในใบสมัครสอบให้ครบ เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงิน ให้โดยอัตโนมัติ

♦ พิมพ์บัตรประจำตัวสำหรับสอบ โดยพิมพ์ ค้นหา กรอกเลข กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่เห็นบนหน้าเว็บ จะมี ชื่อ นามสกุล รอบสอบที่สมัครสอบ คลิก ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

**สำหรับผู้ที่สมัครสอบแล้วไม่ทำการชำระเงินภายในวัน และเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกการจองรอบสอบ โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้ที่นั่งสอบในรอบสอบนั้น ๆ ว่างเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจรายอื่น สามารถสมัครสอบได้ โดยผู้สนใจสมัครสอบ อาจตรวจสอบรอบสอบที่ว่างได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และสามารถกรอกใบสมัครสอบได้ในเวลา 08.30 น.ของทุกวัน จนถึงวันปิดรับสมัครสอบ หรือ จนกว่าที่นั่งสอบเต็มทุกรอบสอบ**

การเลือกสนามสอบ
การตรวจรายละเอียดก่อนยืนยันการสมัคร

ขั้นตอนการชำระเงิน


สามารถชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย 3 ช่องทาง  ได้แก่ ผ่านเคาน์เตอร์ ผ่าน ATM หรือ ผ่าน NETBANK ตามวัน เวลา ที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน

**กรณีชำระเงินผ่าน NETBANK ต้องชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์รับสมัครสอบ job2.ocsc.go.th เท่านั้น ไม่สามารถชำระเงินผ่าน Mobile Application หรือ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทยได้โดยตรง

การเช็คสถานะ และการชำระเงิน
การชำระเงิน

หากในระบบขึ้นว่าไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบว่ากรอกเลขประจำตัวประชาชนถูกต้อง หรือไม่ หรือให้คลิกที่หัวข้อ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ และกดค้นหา เมื่อเข้าไปแล้วจะปรากฎข้อมูลการสมัครสอบของเรา ซึ่งการสมัครที่สมบูรณ์จะต้องมีเครื่องหมายถูก (√) หน้าข้อความชำระเงิน หากพบเครื่องหมาย X หน้าข้อความชำระเงิน ให้คลิกเข้าไปที่ แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือ ค้นหาแบบฟอร์มชำระเงิน จากนั้นพิมพ์แบบฟอร์มและนำไปชำระเงิน

ข้อควรรู้สำหรับกาสมัครสอบ ก.พ.63

หากสมัครสอบแล้ว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ หรือระบบขึ้นข้อความ “ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ” ควรตรวจสอบดูว่าถึงกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบหรือไม่ ถ้าถึงกำหนดแล้วให้ตรวจสอบ สถานะการสมัครสอบอีกครั้งหนึ่ง หรือหากพบปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่โทร. 02-2577159 กด 1 ในวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-17.30 น. สำหรับใครที่กำลังต้องการเตรียมสอบ ก.พ. ในปี 2563 นั้นต้องไม่ควรพลาดอีกทั้งในช่วงสมัครอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของตัวเองให้ดี ระหว่างการกรอกรายละเอียด โดยเฉพาะเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพราะทางสถานที่คุมสอบและการเข้าสอบจะเน้นเลข 13 หลัก ที่เป็นเลขประจำตัวประชาชนของเรา สำหรับข้อมูลอื่นๆ หากกรอกผิดก็ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดได้เช่นกันนะคะ

 READ MORE : 

 

Exit mobile version