มือใหม่ต้องรู้ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ครั้งแรก มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ครั้งแรกต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง

การทำใบขับขี่ในปัจจุบันยังมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยกรมการขนส่งได้มีการปรับรูปแบบในการทำใบขับขี่ใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการมาทำใบขับขี่ครั้งแรก ไปจนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลให้กรมการขนส่งนั้นจำเป็นต้องจำกัดปริมาณคนในการเข้าอบรม ตรวจร่างกาย รวมถึงถ่ายรูปติดบัตรในการทำใบขับขี่และให้ผู้ที่มีความต้องการในการทำใบขับขี่จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้น โดยสามารถจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ก่อน รวมถึงบันทึกภาพหน้าจอการจองเอาไว้เพื่อยื่นให้เจ้าหน้าในการตรวจสอบ

ทำใบขับขี่
สอบใบขับขี่ออนไลน์

เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบใบขับขี่ออนไลน์

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน เพื่อแสดงว่าผู้ขับขี่ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

เมื่อถึงวันนัดในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเป็นการรับรองว่าจะไม่มีปัญหาในการควบคุมหรือขับขี่รถ โดยมีการทดสอบ มีดังนี้

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า

เข้าอบรมก่อนสอบใบขับขี่

เมื่อผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายผู้ขับขี่จะต้องเข้าอบรมก่อนสอบใบขับขี่ โดยต้องอบรมอย่างน้อย 5 ชั่วโมง

สอบใบขับขี่ออนไลน์แบบข้อเขียน

ผู้ขับขี่ต้องทำข้อสอบข้อเขียนผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam)

สอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ

การทดสอบขับรถยนต์จะมีการให้ใช้ท่าทดสอบทั้งหมด 3 ท่า ดังนี้

 1. ท่าเดินหน้าและถอยหลัง เป็นการขับรถในช่องทางที่กำหนดไว้เป็นระยะทาง 12 เมตร โดยเดินหน้า 1 ครั้ง และถอยหลัง 1 ครั้ง
 2. ท่าจอดรถเทียบทางเท้า เป็นการขับรถขนานกับทางเท้าโดยให้ล้อหน้าและล้อหลังทับเส้นสีที่กำหนดไว้ และต้องเว้นระยะห่างจากขอบทางเท้าไม่เกิน 25 ซม. จากนั้นขับตรงไประวังอย่าให้ชนขอบฟุตบาทรวมถึงหยุดในเส้นหยุดรถ ที่ต้องเว้นระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร
 3. ท่าขับรถถอยเข้าซอง เป็นการถอยตัวรถเข้าไปอยู่ในซอง และขนานเดียวกับเส้นจอดโดยมีข้อควรระวังคือห้ามเปลี่ยนเกียร์เกิน 7 ครั้ง ชนหรือเบียดเสาในพื้นที่ที่กำหนด

การทำใบขับขี่ชั่วคราว

เมื่อผ่านการทดสอบแล้วต่อไปคือชำระค่าธรรมเนียม ถ่ายรูป พิมพ์ใบอนุญาต และจ่ายใบขับขี่ เพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ตัวอย่างใบขับขี่
ใบขับขี่ออนไลน์

นอกจากการทำใบขับขี่ใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ก็สามารถเลือกทำแบบออนไลน์ได้แล้วเช่นเดียวกัน กับการอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์ DLT e-Learning ของกรมการขนส่งทางบก สำหรับต่อใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน หรือใบขับขี่หมดอายุไปแล้วไม่เกิน 1 ปี โดยใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง พร้อมขั้นตอนดังนี้

 • เข้าไปยังเว็บไซต์ DLT e-Learning เลือก “ลงทะเบียน” กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง ในกรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้ว ให้เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิดในการล็อกอิน
 • เมื่อลงทะเบียนแล้วให้เลือก “แบบทดสอบก่อนอบรม” จากนั้นทำแบบทดสอบตามความเข้าใจ (สามารถตอบผิดได้)
 • จากนั้นชมวิดีโออบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ห้ามกดข้าม)
 • เมื่อชมวิดีโอเสร็จให้กดทำแบบทดสอบหลังอบรม และส่งคำตอบจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างว่าผ่านการอบรมแล้ว ให้เลือกตกลง ซึ่งระบบจะมีการแสดงผลการผ่านการอบรม ให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการออกบัตรต่อที่กรมขนส่งทางบก

สำหรับใครที่กำลังอยากทำใบขับขี่รถยนต์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ชนิดสิ่งแรกที่ควรทำคือการจองคิวเพื่อเข้าอบรมสอบใบขับขี่ออนไลน์ พร้อมเตรียมสมรรถภาพทางร่างกายให้พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนด เพื่อให้คุณได้ใบขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งการทำใบขับขี่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทั้งมาตรการใหม่ยังช่วยลดความเสี่ยงให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

 READ MORE : 

 

Previous articleแก้ว Starbucks คอลเลคชั่นใหม่ ซากุระ 2022 สีชมพูหวานละมุน
Next articleเช็กที่นี่! รวมจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุด