Home บทความ มอร์ตาร์ พรีเมี่ยม ปูนฉาบสำหรับงานซ่อมแซมโบราณสถาน อาคารเก่า

มอร์ตาร์ พรีเมี่ยม ปูนฉาบสำหรับงานซ่อมแซมโบราณสถาน อาคารเก่า

Mortars Premium ปูนฉาบสำหรับซ่อมแซมโบราณสถาน ไม่ทำลายวัสดุผิวเดิมที่มีคุณค่า

การบูรณะอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่มีอายุหลายสิบปีหรือกว่าร้อยปี เช่น วัดวาอารามหรือศาสนสถานและสถานที่ทำการหน่วยงานราชการที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา จำเป็นต้องคำนึงถึงคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมดั้งเดิมให้ยังคงอยู่ให้มากที่สุด

การบูรณะอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

โดยหลักการแล้วการซ่อมแซมโบราณสถาน อาคารอนุรักษ์ที่ชำรุดให้เลือกวัสดุ รูปแบบ และเทคนิคการก่อสร้างตามชนิด ส่วนผสม ลักษณะ และวิธีการตามแบบดั้งเดิม แต่หากไม่สามารถทำได้ให้ใช้วัสดุและวิธีการปัจจุบันเข้าช่วยเพื่อชะลอการเสื่อมสภาพทั้งนี้วัสดุและวิธีการที่ใช้จะต้องแก้ไขได้ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับโบราณสถาน/อาคารอนุรักษ์ และที่สำคัญควรเก็บหลักฐานสภาพโบราณสถานและอาคารอนุรักษ์ก่อนการอนุรักษ์อย่างละเอียดด้วย

ซ่อมแซมอาคารอนุรักษ์ที่ชำรุด

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจำเป็นต้องพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุซ่อมสร้างที่ถูกออกแบบมาเพื่องานบูรณะโบราณสถานอันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ ซึ่งในบทความนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ปูนฉาบสำหรับซ่อมแซมโบราณสถาน โดยที่ไม่ทำลายวัสดุผิวเดิมที่มีคุณค่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีชื่อว่า มอร์ตาร์ พรีเมี่ยม ปูนฉาบปรับพื้นผิว สำหรับงานซ่อมแซม ตราจระเข้ นั่นเอง

มอร์ตาร์เบส พรีเมี่ยม คืออะไร ?

MortarBase Premium ผลิตภัณฑ์ปูนฉาบที่ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ Lime Base ผสานด้วยเทคโนโลยีกราฟีน เหมาะสําหรับงานฉาบปูนทั่วไป และงานฉาบปูนเพื่อการซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน มีให้เลือกใช้ 3 ประเภท ได้แก่

1. มอร์ตาร์เบส พรีเมี่ยม สำหรับงานโป๊วหรือซ่อมหนา ให้ผิวหยาบ (Coarse Finish)
2. มอร์ตาร์เบส พรีเมี่ยม สำหรับงานซ่อมบาง เก็บรายละเอียด ให้ผิวละเอียด (Fine Finish)
3. มอร์ตาร์เบส พรีเมี่ยม สำหรับงานปรับแต่งผิว ในชั้นสุดท้าย ให้ผิวเนียนเรียบ (Super Fine Finish)

มอร์ตาร์เบส พรีเมี่ยม ปูนฉาบสำหรับซ่อมแซมโบราณสถาน

คุณสมบัติพิเศษของ มอร์ตาร์เบส พรีเมี่ยม

 • ปูนฉาบสําหรับงานซ่อมแซม บูรณะ อาคารเก่า โบราณสถาน โดยเฉพาะ
 • ปูนฉาบชนิดพิเศษ 2 ส่วนผสม ใช้ร่วมกับนํ้ายาคาลกราฟีน สามารถผสมให้มีสีในตัวได้ตามที่ต้องการ
 • ไม่มีกลิ่นของสารระเหย (NON VOCs) และปราศจากสารก่อมะเร็ง (Formaldehyde) ปลอดภัยกับสุขภาพ
 • ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ Lime Base ช่วยลดปัจจัยที่ทําให้เกิดโลกร้อนโดยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลาแห้งตัว
 • เนื้อปูนผลิตจาก Lime Base ช่วยระบายความชื้นได้ดี ลดปัญหาการหลุดล่อน
 • ช่วยรักษาวัสดุเดิมให้คงสภาพ ไม่ทําลายโครงสร้างหรือพื้นผิวเดิม เหมาะกับงานอนุรักษ์โบราณสถาน
 • ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี มีความยืดหยุ่นตัวสูง ปกปิดรอยแตกร้าวขนาดเล็กได้ดี ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีกราฟีน
 • ดูดซึมนํ้าตํ่า
 • สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก
 • ผสมแล้วใช้ไม่หมด สามารถหล่อนํ้าเก็บไปใช้งานครั้งต่อไปได้

การเตรียมผลิตภัณฑ์

1. เปิดฝาบรรจุภัณฑ์ คาลกราฟีน พรีเมี่ยม รินน้ำใสส่วนบนออกเก็บแยกไว้ใช้สำหรับปรับสัดส่วนผสม และนำส่วนก้นกระป๋องที่เหลือไปใช้งาน
2. เทผลิตภัณฑ์ มอร์ตาร์ซุปเปอร์ พรีเมี่ยม ผสมกับส่วนก้นกระป๋องที่เหลือของ คาลกราฟีน พรีเมี่ยม ผสมเข้าด้วยกัน
3. กรณีหนืดเกินไป สามารถเติมน้ำส่วนที่รินออกมาในครั้งแรกเพิ่มเข้าไปได้ แต่ห้ามเติมเกิน 1 ลิตร
4. ใช้เครื่องปั่นผสมที่รอบต่ำ ปั่นกวนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน จากนั้นพักไว้ 20-30 นาที
5. นำผลิตภัณฑ์ปั่นอีก 1 นาที ก่อนนำไปใช้งาน

วิธีการทำงาน

ใช้เกรียงฉาบผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิว โดยฉาบที่ความหนา 1-5 มิลลิเมตรต่อวัน ไม่ต้องปั่นผิวหน้าปูนฉาบให้เรียบ เพื่อเป็นการช่วยสร้างแรงยึดเกาะสำหรับผลิตภัณฑ์ชั้นทับหน้าสุดท้าย กรณีพื้นผิวเป็นโพรง หรือเป็นหินตามธรรมชาติ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวจะสามารถยึดเกาะได้ดี ควรกะเทาะพื้นผิวบริเวณที่ผุกร่อนออกก่อนทำการฉาบผลิตภัณฑ์ เพื่อลดโอกาสการแตกร้าว หรือหลุดล่อนกรณีใช้งานบริเวณรอยต่อของวัสดุสองชนิดที่มีความแตกต่าง จำเป็นต้องใช้ตาข่ายเสริมแรง เพื่อช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะ

ระยะเวลาแห้งตัว

 • มอร์ตาร์เบส พรีเมี่ยม สำหรับงานโป๊วหรือซ่อมหนา / ผิวที่ได้ ให้ผิวหยาบ
  ระยะเวลาแห้งตัว (ระหว่างชั้น) = 24-48 ชั่วโมง
  ระยะเวลาแห้งตัว (ฉาบผนัง) = 24-48 ชั่วโมง
 • มอร์ตาร์เบส พรีเมี่ยม สำหรับงานซ่อมบาง เก็บรายละเอียด / ผิวที่ได้ ให้ผิวละเอียด
  ระยะเวลาแห้งตัว (ระหว่างชั้น) = 24-48 ชั่วโมง
  ระยะเวลาแห้งตัว (ทาสี) = 4 วัน
 • มอร์ตาร์เบส พรีเมี่ยม สำหรับงานปรับแต่งผิว ในชั้นสุดท้าย / ผิวที่ได้ ให้ผิวเรียบเนียน
  ระยะเวลาแห้งตัว (ระหว่างชั้น) = 24-48 ชั่วโมง
  ระยะเวลาแห้งตัว (ทาสี) = 4 วัน

สภาวะการทำงานที่เหมาะสม

อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน (สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้งาน) ควรมีอุณหภูมิ 5 องศาขึ้นไป และไม่เกิน 30 องศา ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กลางแสงแดดร้อน บริเวณที่มีลมแรง ฝนตก หรืออากาศเย็นจัด

อัตราการครอบคลุมพื้นที่

ประมาณ 3 กิโลกรัมต่อตารางเมตร สำหรับระดับพื้นผิวหนา 2-3 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่สภาพและประเภทของพื้นผิว ทั้งนี้ ค่าที่แท้จริงจะได้ค่าอัตราการครอบคลุมพื้นที่ที่ได้จากการหาค่าเฉลี่ยของการทำงานจริง

อุปกรณ์ที่เหมาะสม

เกรียง, เครื่องผสมปูน, เครื่องมือฉาบปูน, เกรียงเหล็กฉาบปูน

ข้อแนะนำ

 • กรณีพื้นผิวแห้งเกินไปควรพรมน้ำลงไปเล็กน้อย แต่ไม่ควรทำให้พื้นผิวเปียกมากเกินไปก่อนการใช้งาน
 • ไม่ควรเติมน้ำยาผสมลงในส่วนผสมมากจนเกินไป
 • ผลิตภัณฑ์จะแข็งตัวจากการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่เปียก หรือมีน้ำซึมตลอดเวลา
 • ในกรณีที่ฝนตก ควรรอให้พื้นผิวแห้งก่อนการใช้งาน
 • ควรป้องกันไม่ให้พื้นผิวโดนฝนอย่างน้อย 4 วัน

การเก็บรักษา

ควรจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ดังเดิม เก็บในสถานที่ที่แห้ง หลีกเลี่ยงสถานที่จัดเก็บที่มีแสงแดดส่องถึง หากยังไม่เปิดใช้งานสามารถเก็บไว้ได้นานอย่างน้อย 36 เดือน นับจากวันที่ผลิต กรณีใช้งานไม่หมดหลังผสมแล้ว ใช้น้ำสะอาดขังบนผลิตภัณฑ์ประมาณ 1 นิ้ว แล้วปิดฝาให้สนิท เพื่อเก็บรักษาไม่ให้ผลิตภัณฑ์แข็งตัว และนำกลับมาใช้ใหม่ (ควรเปิดตรวจดูทุก 3 เดือน​​​​)

การบูรณะวัดวาอารามหรือศาสนสถาน อาคารเก่าแก่ในประเทศไทยส่วนมากพบว่าล้วนเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม การบูรณะจำเป็นต้องอาศัยความชำนาญของช่าง รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เฉพาะทางที่ได้มาตราฐาน เพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ข้อมูลโบราณสถานที่ไม่บิดเบือนนั่นเอง

คลิกสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “จระเข้” ได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม :

Exit mobile version