รู้ไว้ใช่ว่า ! ใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม

แนะวิธีป้องกันไฟฟ้าดูด ช่วงน้ำท่วม

สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก แม้ตอนนี้ ระดับน้ำในพื้นที่ จ.น่าน เริ่มลดลง แต่ปรากฏว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ จ.น่าน เท่านั้น เนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ จ.แพร่ ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ขณะเดียวกัน มวลน้ำไหลลงแม่น้ำยมจนปริมาณน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งน้ำเหล่านี้ได้ไหลลงมายัง จ.สุโขทัย เรียกว่า เพียงไม่ถึงสัปดาห์ #น้ำท่วม ก็กลับมาสร้างความวิตกกังวลกับจังหวัดที่แม่น้ำยมไหลผ่าน ว่าพื้นที่ของตนจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ? โดยเฉพาะพื้นที่ติดริมน้ำ และพื้นที่ทางการเกษตร

นี่ยังไม่รวมถึงอันตรายที่เกิดจากสัตว์มีพิษ หรืออันตรายจากไฟฟ้า และเพื่อเป็นการป้องกัน ก่อนเกิดอันตราย ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ออกคำแนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น ส่วนจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย

ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ก่อนน้ำท่วม

(1) รีบปลดเมนสวิตซ์ก่อนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย

(2) ให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นไว้ที่สูงหรือที่ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง

ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ขณะน้ำท่วม

(1) กรณีบ้านชั้นเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงห้ามเปิด-ปิดสวิตช์ไฟด้านในและด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัย

(2) กรณีเป็นบ้านสองชั้นและมีสวิตช์แยกแต่ละชั้น หากน้ำกำลังจะท่วมชั้นล่าง ให้ปลดสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่าง เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า

(3) กรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชั้นบน

(4) อย่าสัมผัสสวิตช์และงดใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือสัมผัสน้ำ

(5) ห้ามใช้งานปลั๊กและสวิตช์ไฟฟ้าที่น้ำท่วมถึงเด็ดขาด

ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า หลังน้ำท่วม

เมื่อน้ำลด ควรติดต่อช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ ความชำนาญให้เข้ามาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือปลั๊กและสวิตช์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยสำหรับการใช้งาน

ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบเหตุน้ำท่วม สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วน กฟภ. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA


READ MORE :