ช่องทางการคืนเงินประกันไฟฟ้า พร้อมการตรวจสอบสิทธิ์

หลังจากเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในปัจจุบันนั้น ก็ได้มีหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากการได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสดังกล่าวที่เกิดขึ้น อีกสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและอยู่อาศัยอย่างไฟฟ้า ซึ่งในกรณีนี้ทางการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา อีกทั้ง MEA ได้ชี้แจงการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ไม่เกี่ยวข้องกับมิเตอร์ไฟฟ้า และไม่กระทบสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างแน่นอน

MEA คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 คือ บ้านสำหรับอยู่อาศัย และ ประเภทที่ 2 คือ กิจการขนาดเล็ก โดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนได้แบบไม่มีกำหนดตั้งแต่ในช่วงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยผู้วางหลักประกันสามารถตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียน และขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ Measy.mea.or.th หรือแอปพลิเคชั่น MEA Smart Life หรือ 02-2563333 ในเวลาทำการ 08.00-15.30 น.

ข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนมีดังนี้….

  • เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้
  • Email
  • หมายเลขบัญชีแสดงสัญญา 9 หลักของผู้ใช้ (CA)

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้วางหลักประกันเป็นเงินสด จะได้รับเงินประกันผ่านการใช้ไฟฟ้าผ่าน 3 ช่องทางดังนี้…
ช่องทางที่ 1
  • บัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เฉพาะที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ช่องทางที่ 2
  • บัญชีธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ 1.ธนาคารกรุงไทย 2.ธนาคารไทยพานิชย์ 3.ธนาคารกสิกรไทย (โดยบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อผู้วางเงินประกัน)
ช่องทางที่ 3

เคาน์เตอร์เซฮร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา โดยต้องทำการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนรับเงินด้วยตัวเองเท่านั้น

นอกจากนี้ทางด้าน MEA ยังได้มีการแจ้งงดทำธุรกรรมชั่วคราว ทุกที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวงในส่วนของการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า การโอนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า การขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั่นเอง

อีกทั้งในขณะนี้หลังจากได้มีการเปิดลงทะเบียนก็มีผู้ได้รับเงินแล้วทั้งสิ้นประมาณ 181,000 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 465 ล้านบาท โดยช่องทางคืนเงินที่ได้รับมากที่สุด คือ พร้อมเพย์ รองลงมาคือโอนบัญชีธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์นั้นจะได้เลือกรับเงินในแต่ละช่องทาง โดยจะได้รับเงินในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับช่องทางการรับเงินที่เลือก และการตรวจสอบข้อมูลนั่นเอง ผู้ลงทะเบียนที่ MEA ตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะมีกรอบระยะเวลาสำหรับการรับคืนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.พร้อมเพย์ ประมาณ 3 วันทำการ

2.โอนบัญชีธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ประมาณ 5 วันทำการ

3.โอนบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประมาณ 10 วันทำการ

4.เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ประมาณ 3 วันทำการ

สำหรับผู้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า สามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนเงินของท่านได้ผ่าน measy.mea.or.th นะคะ รู้แบบนี้แล้วใครที่มีสิทธิ์ในการขอคืนเงินประกันไฟฟ้าก็สามารถลงทะเบียนและเลือกช่องทางในการรับเงินได้ตามที่คุณต้องการ โดยย้ำอีกครั้งว่าชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อเจ้าของเงินประกันนะคะ

 READ MORE :