ads

สอนลงทะเบียนใช้สิทธิ์คนว่างงาน รับเงินชดเชย ง่ายๆ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)” ยังคงสร้างความกังวลใจ และความตื่นตระหนกให้กับผู้คนอย่างมาก อีกทั้งยังมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตจำนวนมาก แถมยังมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้กับผู้ต้องเดินทางไปทำงาน หรือ ธุระ เสี่ยงต่อกาได้รับเชื้อ จึงมีมาตรการออกมาให้ผู้คนอยู่บ้านงดออกจากบ้าน หรือไปในพื้นที่คนเยอะ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา บางบริษัทเริ่มให้พนักงาน Work From Home แต่…บริษัทที่ไม่สามารถทำงานที่บ้านได้ จึงเกิดผลกระทบอย่างหนัก ล่าสุดมีการสั่งปิดห้างสรรพสินค้า ร้านค้า แหล่งสถานบันเทิงต่างๆ ทำให้ผู้ที่มีหน้าที่การงานเกี่ยวข้องต้องได้รับผลกระทบ จึงไม่แปลกใจเลยที่ผู้คนส่วนใหญ่นั้น มักเลือกเดินทางกลับต่างจังหวัด เพราะหากอยู่ในกรุงเทพฯ ก็ทำให้ไม่มีรายได้ และไหนจะค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน ซึ่งการเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนั้น แต่ละคนจะต้องมีวินัยและรับผิดชอบต่อสังคมโดยการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน

สมัคร-ใส่ข้อมูล-รายงานตั รับเงินชดเชยเยียวยา

ถึงอย่างไรทางภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งเฉย โดยให้ผู้ที่ว่างานสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์คนว่างานเพื่อรับเงินชดเชย หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพราะฉะนั้นและโปรโมชั่นส์ จึงไม่พลาดมาแนะนำสิ่งดีๆ บอกต่อให้คุณใช้สิทธิ์คนว่างานรับวันชดเชยกับขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆดังนี้

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนในกรณีว่างงาน ไม่ได้ทำงาน หรือ นายจ้างไม่ให้ทำงาน บุคคลเหล่านี้สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมได้ หากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่จะต้องเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือน ถึงสามารถใช้สิทธิลงทะเบียนว่างงานได้ ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิคนว่างงาน รับเงินชดเชย 50%

  1. ลงที่เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th/auth/index เป็นผู้ว่างงาน (ในกรณียังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกต้องสมัครก่อน)
  2. กรอกข้อมูลส่วนตัว กดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัว “ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”
  4. ยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / สำนักงานประกันสังคม หรือ สาขาที่เราสะดวก ยกเว้นสำนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนว่างงาน 

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ยกเว้นออมสิน/ธกส./UOB/Land & House)
  • หนังสือรับรองการออกจากงาน แบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน
  • หนังสือให้ออกจากกงาน (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์คนว่างานเพื่อรับเงินชดเชย 50% จากผู้ที่รับผลกระทบปัญหาดังกล่าว สามารถลงทะเบียนตามขั้นตอนที่เรากล่าวไปข้างต้น หากคุณว่างานและได้รับผลกระทบ คุณจะได้รับเงินชดเชยตรงนี้ เรียกได้ว่าเป็นสิทธิพิเศษที่หลายคนนั้นจะต้องให้ความสนใจ และความสำคัญเป็นอย่างมาก อย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อม ให้ครบ เพื่อป้องกันความผิดพลาด อย่าลืมมาลงทะเบียงเพื่อรักษาสิทธิ์กันนะ ดูแลตัวเองและคนที่คุณรัก สวมใสหน้ากากอนามัย อยู่บ้าน ล้างทำความสะอาดมือบ่อยๆ เพื่อป้องกัน แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม