วิธีใช้ชุดตรวจโควิด Standard Q ตรวจได้ด้วยตัวเองที่บ้าน

แนะนำวิธีตรวจโควิดด้วยตัวเองที่บ้าน ด้วยชุดตรวจ STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test

โรคโควิด-19 เป็นโรคระบาดที่คร่าชีวิตของผู้คนทั่วโลก จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถยับยั้งการระบาดได้ สำหรับในประเทศไทย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงวิกฤติ ดังจะเห็นได้จากยอดผู้ป่วยติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องทุกวัน หนทางควบคุมการระบาด นอกจากรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว การเร่งตรวจคัดกรองเพื่อหาผู้ป่วยติดเชื้อและให้เข้ารักษาตัวอย่างเร็วที่สุดก็เป็นอีกทางหนึ่งเช่นกัน เพราะจะช่วยให้สามารถแยกผู้ป่วยติดเชื้อได้ ลดการแพร่กระจายเชื้อสู่คนอื่น ๆ ต่อไป การตรวจโควิดสามารถไปตรวจได้ทั้งจุดตรวจของภาครัฐหรือใช้บริการตรวจโควิดของเอกชน รวมทั้งตอนนี้ยังสามารถตรวจโควิดเองที่บ้าน ด้วยชุดตรวจโควิด Rapid Test โดยชุดตรวจโควิดที่ได้รับอนุญาตในไทย หนึ่งในนั้นคือ ชุดตรวจโควิด Standard Q ที่ได้รับความนิยม บทความจึงจะมาแนะนำวิธีการใช้ให้ทราบกัน

ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง Rapid Test คืออะไร

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง Rapid Test ที่กำลังเป็นกระแสในสังคมขณะนี้ แต่ไม่รู้จักว่าคืออะไร ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง Rapid Test คือ ชุดทดสอบตรวจหาเชื้อไวรัสและภูมิคุ้มกันอย่างง่ายและรวดเร็ว ทราบผลภายใน 10-30 นาที เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ใช้สำหรับประเมินความชุกและการติดเชื้อ ก่อนที่จะตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยืนยันการติดเชื้ออีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากให้ผลตรวจที่แม่นยำกว่า

ชุดตรวจโควิด Standard Q ได้รับอนุญาตจาก อย.

ชุดตรวจโควิด STANDARD Q ได้รับอนุญาตจาก อย.

ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง Standard Q Covid-19 Ag Home Test เป็นชุดตรวจโควิดประเภท Antigen Test Kits หรือ Rapid Test Antigen ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้าแล้วในประเทศไทย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี T 6400120 มีผู้ผลิตคือ บริษัท SD Biosensor Inc., Korea. ประเทศเกาหลีใต้ และมีผู้นำเข้ามาไทยคือ บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

วิธีใช้ชุดตรวจโควิด Standard Q Covid-19 Ag Home Test

ชุดตรวจโควิด STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test

สำหรับวิธีใช้งานเพื่อตรวจโควิดด้วยตัวเอง ด้วยชุดตรวจโควิด Standard Q Covid-19 Ag Home Test มีวิธีดังนี้

เตรียมตัวก่อนตรวจ

 • ล้างมือให้สะอาด เช็ดให้แห้ง และสวมถุงมือ
 • ตรวจสอบส่วนประกอบของชุดตรวจก่อนทำการตรวจ ได้แก่ คู่มือประกอบการใช้งานและคำแนะนำอย่างง่าย, ชุดตรวจ Covid-19 Ag Home Test, หลอดน้ำยาสกัดเชื้อและฝาจุก จำนวน 2 ชุด, ก้านเก็บตัวอย่างชนิดปราศจากเชื้อ หรือ ไม้ Swab จำนวน 2 ชิ้น
 • ตรวจสอบวันหมดอายุที่อยู่ด้านหลังของซองฟรอยล์ แล้วเปิดซองเพื่อตรวจสอบตลับทดสอบและสารดูดความชื้นในซองฟรอยล์

การแหย่จมูกด้วยไม้ Swab เพื่อเก็บเชื้อ

 • นำหลอดน้ำยาสกัดเชื้อและฝาจุกออกจากซอง และดึงฟรอยล์หลอดน้ำยาสกัดเชื้อออก
 • เสียบหลอดน้ำยาสกัดเชื้อไว้ที่รูสำหรับตั้งบนกล่อง
 • เปิดซองไม้ Swab หรือ ก้านเก็บตัวอย่างชนิดปราศจากเชื้อ โดยอย่าสัมผัสปลายก้าน
 • สอดไม้ Swab ที่โพรงจมูกทั้งสองข้าง ลึกประมาณ 1.5 เซนติเมตร หมุนก้านในโพรงจมูกประมาณ 10 ครั้ง
 • เสร็จแล้ว ห้ามนำไม้ Swab จุ่มลงในหลอดน้ำยาสกัดหรือของเหลวอื่น ๆ ก่อนเก็บตัวอย่างเชื้อ
 • จุ่มไม้ Swab ลงในหลอดน้ำยาสกัดเชื้อ หมุนก้านอย่างน้อย 10 ครั้ง โดยในขณะที่หมุน ให้บีบหลอดเป็นระยะ
 • บีบด้านข้างของหลอดเพื่อดึงของเหลวออกจากอุปกรณ์ขณะนำไม้ Swab ออกจากหลอด ในกรณีที่น้ำยาสกัดเชื้อกระเด็นโดนผิวหนังหรือเข้าดวงตา ให้ล้างทันทีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก

การทดสอบตรวจเชื้อโควิด

 • ปิดหลอดโดยกดฝาจุกเข้ากับหลอดน้ำยาสกัดให้แน่น
 • หยดตัวอย่างที่สกัดแล้ว จำนวน 4 หยุด ลงบนหลุมหยดบนตลับทดสอบ โดยห้ามบีบและหยดน้ำยาสกัดตัวอย่างจดหมด
 • หลังจากนั้นเริ่มจับเวลา 15 นาที เพื่ออ่านผลตรวจทดสอบ และห้ามอ่านผลหลังเวลา 30 นาที

การดูผลตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ Rapid Test

 • ขึ้นเส้นแถบสีที่ตัว C แสดงว่าผลตรวจเป็นผลลบ ไม่ติดเชื้อ
 • ขึ้นเส้นแถบสีทั้งตัว C และ ตัว T แสดงว่าผลตรวจเป็นผลบวก ติดเชื้อ
 • หากไม่ขึ้นเส้นแถบสีที่ตัวใดเลยหรือขึ้นเฉพาะที่ตัว T แสดงว่าเกิดความผิดพลาด ไม่สามารถอ่านค่าผลตรวจได้ แนะนำให้ตรวจซ้ำอีกครั้ง

ทั้งนี้การตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ Rapid Test ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Standard Q หรือยี่ห้ออื่น ๆ ที่ได้รับรองจาก อย. แล้ว แม้ว่าจะสะดวกสบายในการตรวจ เพราะสามารถตรวจเองที่บ้าน แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขยังมีการประกาศให้ต้องทำการตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น และให้ขายได้เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะทางคลินิกเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม และคลินิกเทคนิคการแพทย์หรือสหคลินิก ประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถซื้อมาตรวจเองได้

READ MORE>>>