เซ็นสำเนาบัตรประชาชนอย่างไร แบบไหนไม่ให้โดนโกง

ปัจจุบันการติดต่อราชการ หรือ ทำธุรกรรมใดก็ตาม ย่อมต้องใช้เอกสารสำคัญในการยืนยันตัวตน อย่าง “ บัตรประชาชน” ซึ่งเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้กับประชาชนผู้มีสัญชาติไทย เพื่อใช้ในการประกอบธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐเเละเอกชน สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวเป็นหลักฐานในการขอรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ อาทิ  การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อการไฟฟ้า ประปา เเสดงสิทธิขอรับการรักษาพยาบาล เป็นต้น

หากบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย หรือ ชำรุด ให้รีบเเจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล หรือ สถานที่ทำบัตร เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่ต้องการบัตรประจำตัวประชาชนของคนอื่น เพื่อไปดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆ โดยมิชอบ นอกจากบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีแล้ว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งเอกสารสำคัญที่สามารถนำไปแอบอ้าง ปลอมแปลงได้เช่นกัน หากนำไปทำธุรกรรมต่างๆ ควรเซ็นสำเนาที่ถูกต้อง วันนี้เรามี วิธีเซ็นสำเนาถูกต้องบัตรประชาชน ป้องกันมิจฉาชีพนำไปใช้ เรามาดูกันว่าที่ผ่านมาเพื่อนๆ ได้เซ็นแบบนี้กันหรือไม่

เซ็นสำเนาบัตรประชาชนอย่างไร

“สำเนาถูกต้อง” ควรเซ็นอย่างไร ป้องกันการปลอมแปลง

นอกจากการเซ็นชื่อกับสำเนาถูกต้องแล้ว ควรระบุวัตถุประสงค์การใช้เอกสารอย่างละเอียด อย่างเช่น  สำเนาถูกต้อง สำหรับสมัครบัตรเครดิตธนาคาร….เท่านั้น  หรือ สำเนาถูกต้อง สำหรับขอสินเชื่อซื้อรถกับธนาคาร….เท่านั้น เป็นต้น

การขีดฆ่าที่ถูกต้อง

หากเอกสารที่มี 2 หน้าควรขีดฆ่าทับบริเวณที่สำคัญ แต่…ไม่ควรบังหน้า หรือ เนื้อหา ตัวเลข จนอ่านไม่ชัดเจน เอกสารที่ควรขีดฆ่า เช่น ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนรถยนต์, พาสปอร์ต เป็นต้น

ระบุ วัน/เดือน/ ปี

นอกจากชื่อ – สกุล วัตถุประสงค์และการขีดฆ่าทับ เพื่อป้องกันการนำเอกสารนั้นไปใช้ในช่วงเวลาอื่น ควรระบุช่วงเวลาการใช้เอกสารอย่างชัดเจน เพราะหากมีการนำไปใช้ทางธุรกรรมต่างๆ ในวันเวลาที่คลาดเคลื่อน เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบอีกครั้ง

ปากกาเซ็นสำเนาถูกต้อง

สำหรับปากกาที่ใช้ในการเซ็นสำเนาถูกต้อง  ควรเป็นปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินธรรมดา ไม่ควรใช้หมึกเจล หรือ หมึกพิเศษ ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร

ปากกาเซ็นสำเนาถูกต้อง

ยกตัวเองย่างเอกสารที่ต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบขับขี่
 • บัตรประจำตัวข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน
 • ทะเบียนบ้านลูกบ้าน
 • ทะเบียนรถยนต์
 • โฉนดที่ดิน
 • สมุดบัญชี
 • หนังสือรับรองการทำงาน

โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้เอกสารที่รับรองสำเนาถูกต้อง มีการนำไปใช้ในหลายด้าน สมัครบัตรสิทธิพิเศษต่างๆ, ซื้อสินค้าราคาผ่อน, ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ หรือ รับรางวัล, ทำประกันภัย ประกันสุขภาพ เป็นต้น เรียกได้ว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก

บัตรประชาชน ขอบคุณภาพจาก : www.bitdefender.co.th

ทำบัตรประชาชน 2564 ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 • ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) หรือ เสาเนาทะเบียนบ้าน
 • สูติบัตร หรือ เอกสารอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้เพื่อยืนยันตัวตน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อให้นำหลักฐานมาแสดง
 • กรณีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว นำหลักฐานประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดามายืนยัน
 • หากไม่มีหลักฐานสำคัญ หรือ ยืนยันตัวตน ให้นำบุคคลน่าเชื่อถืออย่างน้อย 2 คน เพื่อให้การรับรอง

***เริ่มทำบัตรประชาชนครั้งแรก ควรทำภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท


บัตรประชาชนหมดอายุ

ไปยื่นคำขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันหมดอายุบนบัตร หากพ้นกำหนด มีค่าปรับไม่เกิน 100 บาท โดยต้องใช้หลักฐานดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม (ที่หมดอายุ)
 • กรณีบัตรประชาชนใบเดิมหมดอายุนาน ต้องให้เจ้าบ้าน หรือ บุคคลที่น่าเชื่อถือมารับรองด้วย

ในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนหาย หรือ ชำรุด ควรไปติดต่อขอทำใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตเทศบาล ภายในเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันที่บัตรหาย หากพ้นกำหนดเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ ดังนี้

 • เอกสารที่มีรูปถ่าย ออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ฯลฯ
 • หากไม่มีหลักฐานยืนยัน ให้นำเจ้าบ้าน หรือ บุคคลน่าเชื่อถือไปรับรองต่อเจ้าหน้าที่

อย่าลืม! เซ็นสำเนาถูกต้องบัตรประชาชน ให้ละเอียดชัดเจนตามที่กล่าวไปข้างต้น ระบุว่านำไปใช้ประกอบธุรกรรมอะไร เมื่อวันที่เท่าไหร่ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำไปใช้สร้างความเสียหาย เพราะเราไม่สามารถไว้ใจใครได้เลย อีกทั้งยังมีเหตุการณ์เรื่องการแอบอ้างบัตรประชาชนให้เห็นตามข่าว ลองเสียเวลาเซ็นเอกสารสักนิด แล้วคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลัง

 บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม