วิธีตรวจสอบเงินประกันไฟฟ้าเข้าหรือยัง ทำยังไง ?

เช็คเลย ! เงินประกันไฟฟ้า เข้าวันไหน

ตามที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน จากการได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ด้วยการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 คือ บ้านสำหรับอยู่อาศัย และ ประเภทที่ 2 คือ กิจการขนาดเล็ก โดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนได้แบบไม่มีกำหนด ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา (เปิดให้ลงทะเบียน 24 ชั่วโมง) และยังไม่มีกำหนดการปิด

และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถือเป็นวันแรกที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เริ่มจ่ายคืนเงินประกันไฟฟ้าเป็นวันแรก

แต่เชื่อว่า ผู้ที่ลงทะเบียนคืนเงินประกันไฟฟ้าหลายคน อาจสงสัยว่า สถานะการลงทะเบียนของตนเป็นอย่างไรบ้าง ? เงินประกันไฟฟ้าเข้าหรือยัง สำหรับเรื่องนี้ ทุกคนที่ลงทะเบียนสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์ในระบบได้แล้ว เพื่อเช็คว่าดำเนินการอยู่ขั้นตอนใด โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้…


วิธีตรวจสอบการคืนเงินประกันไฟฟ้า ของ กฟน.


(1) เข้าไปที่เว็บไซต์ การคืนเงินประกันไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิกที่นี่

(2) คลิกเมนูคำว่า “ตรวจสอบเรื่อง”

(3) กรอกข้อมูล เลขรับเรื่อง 10 หลัก

(4) กรอกรหัสประจำตัวประชาชน หรือรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

(5) คลิกคำว่า “สอบถาม”

เมื่อกรอกข้อมูลในระบบครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยคุณสามารถดูในช่องสถานะได้ว่า การลงทะเบียนคืนเงินประกันไฟฟ้าของคุณตอนนี้ อยู่ในขั้นตอนใด

***คำเตือน : การลงทะเบียนนั้น ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อผู้วางหลักประกันเท่านั้น


วิธีตรวจสอบการคืนเงินประกันไฟฟ้า ของ กฟภ.


(1) เข้าไปที่เว็บไซต์ การคืนเงินประกันไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คลิกที่นี่

(2) คลิกเลือก “บุคคลธรรมดา” สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอยู่อาศัย หรือคลิกเลือก “นิติบุคคล” สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก

(3) กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 12 หลัก ซึ่งแสดงอยู่ในบิลแจ้งค่าไฟฟ้า

(4) กรอกรหัสประจำตัวประชาชน หรือรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

(5) คลิกคำว่า “ตรวจสอบ”

จากนั้น ระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าว่าอยู่ในขั้นตอนใด

  • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
  • อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร
  • อยู่ระหว่างการดำเนินการคืนเงินประกัน
  • ท่านสามารถรับคืนเงินประกันตามช่องทางที่ได้ระบุไว้

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า สามารถเข้ามาดูวิธีการลงทะเบียนรับเงินประกันไฟฟ้าได้ที่ รวมช่องทางคืนเงินประกันไฟฟ้า มีที่ไหนบ้าง ?


READ MORE :