วิธีเช็คสิทธิ์ มิสทีนสู้โควิด.com รับเงิน 1,000 บาท

เช็คสิทธิ์ มิสทีนสู้โควิด เช็ครายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ที่ไหน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ในปัจจุบันยังคงส่งผลกระทบต่อผู้คนมากมาย อีกทั้งยังมีแนวโน้มจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ถึงแม้ในขณะนี้ประเทศไทยจะยังมีการประกาศล็อคดาวน์ทั้งในส่วนของห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารต่าง ๆ ในเขตพื้นที่สีแดงและเปิดให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เรียกได้ว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนบริษัทต่าง ๆ ไปจนถึงประชาชนด้วยกันที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน โดยมีการแจกสิ่งของและข้าวของเครื่องใช้จำเป็น รวมถึงเงินทุนในสถานการณ์ยุคโควิดเช่นนี้ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหา ทั้งปัญหาการว่างงาน ตกงาน การถูกเลิกจ้าง การหยุดชะงักของงาน ให้ได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง

มิสทีนเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้มีการจัดทำโครงการพิเศษสำหรับ “มิสทีนสู้โควิด” ที่เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับกล่องยังชีพและแจกทุน 1,000 บาท จำนวน 5,000 ทุน ตั้งแต่วันที่ 12 – 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางด้านบริษัทมิสทีนได้มีการเปิดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในปัจจุบันลงทะเบียนเพื่อรับทุนและกล่องยังชีพ โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ มิสทีนสู้โควิด.com โดยจะมีการประกาศรายชื่อสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาบนเว็บไซต์ภายในวันที่ 19 สิงหาคมและ 23 สิงหาคม เวลา 12.00 น. ผ่านเว็บไซต์ มิสทีนสู้โควิด.com โดยบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “มิสทีน” และ มูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ เตรียมมอบเงินสด 1,000 บาท และกล่องยังชีพมูลค่า 1,000 บาท ครอบครัวละ 1 ทุน รวมมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท

มิสทีนสู้โควิด

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับเงินมิสทีนสู้โควิด

  1. ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  2. ผู้ได้รับทุน จำนวน 5,000 ทุน จะต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร
  3. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน
  4. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบ ที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทินสู้โควิดเท่านั้น โดยเน้นหลักการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุด ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิ์การรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด
วิธีลงทะเบียน
  • www.มิสทินสู้โควิด.com
  • สแกน QR Code มิสทินสู้โควิด
สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียน มิสทีนสู้โควิด
  • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคาร (ซึ่งชื่อของผู้ลงทะเบียนและชื่อบนหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกัน)
  • สำเนาบัตรประชาชน

และในขณะนี้ทางด้านมิสทีนกำลังประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนให้กับโครงการ “มิสทินสู้โควิด” เพื่อให้การช่วยเหลือครั้งนี้สามารถกระจายไปสู่ประชาชนผู้เดือดร้อนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือจากโครงการสู้โควิดทั้งในส่วนของ เงินทุนและกล่องยังชีพ ที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ไม่มากก็น้อยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในปัจจุบัน ให้ประชาชนคนไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 READ MORE :