ที่นี่มีคำตอบ ! จ่ายประกันสังคมออนไลน์ได้จริงหรือไม่ ?

ads

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางชำระเงินสมทบ

ยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิต โดยเฉพาะ Mobile Application ที่กลายเป็นช่องทางทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและจดจำได้มากขึ้น  รวมถึงยังเป็นทั้งช่องทางในการติดต่อ ยิ่งผนวกเข้ากับบริการ Internet Banking หรือธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้ว ต้องบอกว่า โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว ก็ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ชีวิตประจำวันได้มากทีเดียว โดยเฉพาะการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับธนาคาร อาทิ การฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือสอบถามยอดเงิน เป็นต้น

ขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐก็ดึงข้อดีของ Internet Banking มาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน อาทิ บริการชำระค่าปรับตามใบสั่งจราจร ชำระค่าน้ำ-ค่าไฟ หรือเติมเงินบัตร Easy Pass และด้วยข้อดีของการใช้งาน Internet Banking นี่เอง ทางสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ประกาศเพิ่มช่องทางชำระเงินสมทบนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ผ่านระบบ e-Payment เป็นระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลกำลังพยายามผลักดัน เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้น


จ่ายประกันสังคมออนไลน์ ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง ?


ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33

ผ่านระบบ e-Payment
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด
  • ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น และ
  • ธนาคารซิตี้แบงก์
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบ e-Payment

(1) เข้าไปที่บริการอิเล็กทรอนิคส์ www.sso.go.th

(2) เลือกธนาคารสำหรับการชำระผ่านระบบ e-Payment จากนั้นกด “ดำเนินการต่อ”

(3) “กดชำระเงิน” โดยระบบจะ Link ไปยังเว็บไซต์ของธนาคารโดยอัตโนมัติเพื่อตัดบัญชี

กรณีชำระเงินสมทบโดยนายจ้าง มีขั้นตอน ดังนี้

(1) นายจ้างยื่นคำขอทำธุรกรรม ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม “กำหนด User password”

(2) นายจ้างติดต่อเพื่อเปิดบัญชีเงินฝาก และทำความตกลงที่จะส่งเงินสมทบ และหักเงินในบัญชีเงินฝาก “ธนาคารกำหนด User password ให้นายจ้าง”

(3) นายจ้างส่งข้อมูลและชำระเงินสมทบผ่านระบบ e-payment โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่เข้าร่วมบริการ

(4)หลังจากธนาคารหักบัญชีเงินฝากของนายจ้างเข้าบัญชีสำนักงานประกันสังคม (นายจ้างจะได้รับแจ้งผลการชำระเงินทาง e-mail)

(5) นายจ้าง login เข้าสู่ระบบ www.sso.go.th เลือกเมนูสถานประกอบการ login เข้าสู่ระบบด้วย User name และ Password เพื่อสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ www.sso.go.th

และอย่างที่ทราบกันดีว่า “ประกันสังคม” เป็นเสมือนหลักประกันของผู้มีรายได้ ทั้งในกรณีเจ็บป่วย ค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพ กรณีค่าทำศพ แม้ในยามชราก็จะได้รับเงินสงเคราะห์บำเหน็จ บำนาญ ไม่เป็นภาระของลูกหลานอีกด้วย เมื่อรู้แบบนี้แล้ว อย่าลืมส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมกันนะคะ


READ MORE :