บริจาคเงินให้วัด VS ให้เด็ก แบบไหนลดหย่อนภาษีได้มากกว่ากัน?

บริจาคเงินแบบไหนยื่นลดหย่อนภาษีได้มากกว่า

เมื่อเข้าสู่วัยทำงานสิ่งที่หลายคนต้องพบเจอเริ่มมีรายได้คือในเรื่องของ “ภาษี” ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตและรูปแบบการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้จะมีโอกาสจัดสรรในเรื่องของการจ่ายภาษีเพียงปีละครั้งแต่การใช้จ่ายตลอดทั้งปีลดแล้วแต่ส่งผลต่อการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งสิ้น ซึ่งในส่วนของการจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะมีในส่วนของการลดหย่อนภาษีการหักลดหย่อนภาษี จะทำให้เราจ่ายในส่วนของค่าภาษีน้อยลงไปจนถึงได้รับเงินคืนค่าภาษีมากขึ้น โดยมีหลากหลายรายการที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการใช้จ่ายส่วนตัวและการใช้จ่ายสำหรับครอบครัว การเลือกซื้อประกันและการลงทุน ไปจนถึงรูปแบบการกระตุ้นเศรษฐกิจและรูปแบบของการบริจาคที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ มีหลายคนสงสัยสำหรับในส่วนของการบริจาคเราจะเห็นได้ว่าสำหรับการบริจาคเพื่อใช้นำมาลดหย่อนภาษีนั้นจะแบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ ๆ คือเงินบริจาคพรรคการเมือง เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา พัฒนาสังคมและโรงพยาบาลรัฐไปจนถึงเงินบริจาคทั่วไป แต่ถ้าหากนำเงินบริจาคไปใช้บริจาคให้แก่วัดสามารถทำได้หรือไม่และระหว่างบริจาคให้แก่วัดกับบริษัทเพื่อสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กแบบไหนคุ้มค่าและนำไปลดหย่อนภาษีได้มากกว่ากัน วันนี้ Promotions.co.th ของเรามีคำตอบมาฝากค่ะ


การบริจาคเงินให้วัดสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่


การบริจาคเงินให้วัด
การบริจาคเงินให้วัด ลดหย่อนภาษี

สำหรับการบริจาคเงินทำบุญให้แก่วัดต้องเป็นวัดที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ. ศ. 2505 และได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนำหลักฐานเงินบริจาคดังกล่าวไปใช้หักลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 47(7) ตามประมวลรัษฎากรสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ ของการประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษีอื่น ๆ แล้ว


การบริจาคให้เด็กหรือบริจาคเพื่อการศึกษาสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่


การบริจาคให้เด็ก ลดหย่อนภาษี
การบริจาคให้เด็ก ลดหย่อนภาษี

สำหรับในส่วนของการบริจาคเพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่าของจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษีอื่น ๆ โดยสามารถเลือกบริจาคให้ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน ไปจนถึงการบริจาคเพื่อบุคลากร ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาสำหรับการใช้ลดหย่อนภาษี 2 เท่าจะต้องบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-donation เท่านั้นจึงจะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยไม่ต้องใช้เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ อีกเพราะการบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้ข้อมูลบริจาคส่งตรงไปยังกรมสรรพากรได้เลย

ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเพื่อวัดหรือการบริจาคเพื่อเด็กในการสนับสนุนทางด้านการศึกษาสามารถเลือกบริจาคได้ทั้ง 2 รูปแบบ รวมถึงยังสามารถนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ในส่วนของการบริจาคเพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาจะสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่อย่างไรก็ตามการเลือกบริจาคนั้นจะขึ้นอยู่กับผู้บริจาคว่าต้องการบริจาคให้แก่สถานที่ใดไปจนถึงความสะดวกในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อขอลดหย่อนภาษี

 READ MORE : 

Previous articleบริจาคโรงเรียน เพื่อการศึกษา ลดหย่อนภาษี 2565 – 2566
Next articleตัดสินใจไม่ถูก บริจาคให้โรงพยาบาล กับ ช่วยเด็ก ควรโอนให้ใครดี?