สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใหม่ หวังเพิ่มทางเลือกผู้บริโภค ลดปัญหาหวยแพง

หวยรัฐบาลแบบใหม่ 3 ตัว 6 ตัว ไม่ใช่หวยใต้ดินแน่นอน

สังคมไทยกับการเล่นหวยเป็นอะไรที่แยกกันไม่ขาด ในช่วงที่ผ่านมาการจำหน่ายลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการขายราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง ทำให้ประชาชนต้องซื้อสลากราคาแพงมาเป็นระยะเวลานาน รัฐบาลจึงเข้ามาแก้ไขปัญหานี้และหวังจะเห็นการจำหน่ายสลากรัฐบาลในราคาที่กำหนดคือ 80 บาทในทุกพื้นที่

แนวทางการแก้ปัญหาหวยแพงของรัฐบาล

ลอตเตอรี่
รัฐบาลรณรงค์ให้ขายลอตเตอรี่ตามราคาบนลอตเตอรี่ 80 บาท

รัฐบาลมีมาตรการในการกำจัดหวยแพงเกินราคาที่ได้รับการร้องเรียนอย่างหนาหูในช่วงที่ผ่านมา โดยมาตรการที่รัฐบาลใช้ในการลดปัญหาหวยแพงที่มองเห็นหลัก ๆ มีดังนี้

  • การจัดจำหน่ายสลากดิจิทัล

สลากดิจิทัลเป็นสลากที่มีการจำหน่ายผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยสลากดิจิทัลนี้จะจำหน่ายอยู่ราคา 80 บาทตามที่กำหนด ทำให้ประชาชนสามารถมาเลือกซื้อสลากได้ง่ายขึ้นและไม่ต้องไปซื้อสลากเกินราคาข้างนอก

  • การคัดกรองผู้ค้ารายย่อยเข้าถึงลอตเตอรี่มากขึ้น

คนที่ยังคงซื้อสลากใบหรือลอตเตอรี่อยู่ก็ยังสามารถซื้อได้ โดยรัฐบาลมีการคัดกรองผู้ค้ารายย่อยให้มีโควต้าในการรับสลากในราคาทุน เพื่อไม่ให้เพิ่มราคาเหมือนที่รับมาจากยี่ปั๊ว หวังแก้ปัญหาหวยแพงในระยะยาว

  • จุดจำหน่ายสลาก 80

รัฐบาลมีการกำหนดจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 80 บาท กระจายอยู่ทั่วไปในประเทศ ตอนนี้มีทั้งหมด 754 จุดทั่วประเทศ และยังมีบางส่วนอยู่ในระหว่างทำสัญญา คาดว่าจะมีจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 80 ทั่วประเทศ 1,077 จุดในช่วงเดือนสิงหาคม

ปัญหาหวยแพงมาจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาที่เกินกว่าที่กำหนด อาจจะมาจากสาเหตุต่าง ๆ กัน จากการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในอนาคตราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเท่ากันทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งแบบใหม่ของรัฐบาล

คนขายลอตเตอรี่
คนขายลอตเตอรี่มีทางเลือกมากขึ้น

การออกสลากกินแบ่งแบบใหม่ของรัฐบาลได้รับการกล่าวถึงมาตั้งแต่ช่วงต้นปี แต่ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมามากนัก เพราะต้องการรอให้สถานการณ์โควิดคลี่คลายลงก่อน

ไทม์ไลน์คร่าว ๆ ของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่

การออกสลากรัฐบาลแบบใหม่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน โดยเบื้องต้นบอร์ดที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเรื่องการออกสลากใหม่แล้ว ขั้นตอนที่เหลือจึงขึ้นอยู่กับการนำประชาพิจารณ์ก่อนนำเสนอเข้าสภา

  • 17 มิถุนายน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ลงนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใหม่
  • ต้นเดือนกรกฎาคม มีการจัดทำแนวทางในการประชาสัมพันธ์พื่อการทำประชาพิจารณ์หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นสลากกินแบ่งแบบใหม่
  • ตลอดเดือนกรกฎาคม กำหนดการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ คาดว่าจะลงพื้นที่ที่หัวเมืองใหญ่ของแต่ละภาค ภาคละ 1 จังหวัด ส่วนจะเป็นจังหวัดใดต้องรอติดตามต่อไป
  • สิงหาคม-กันยายน ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นลำดับถัดไป
  • ต้นปี 2566 หากการพิจารณาผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใหม่จะพร้อมจำหน่ายในช่วงต้นปี 2566

รูปแบบการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่

เมื่ออิงจากไทม์ไลน์ ประชาชนจะรู้รูปแบบที่แน่นอนของการออกสลากแบบใหม่ภายในต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ซึ่งจากข้อมูลที่เคยมีการกล่าวถึงตั้งแต่ช่วงต้นปีมีการกล่าวว่าสลากกินแบ่งแบบใหม่นี้อาจจะเป็นตัวเลข 2 หลัก 3 หลัก และอาจจะมีการทำเป็นรูปภาพนักษัตรก็ได้ แต่จากข้อมูลล่าสุดสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใหม่มีโอกาสที่จะเป็นตัวเลข 3 หลักและ 6 หลักมากกว่า แต่รูปภาพบนสลากยังคงไม่ระบุ รวมถึงวิธีการเล่นสลากกินแบ่งแบบใหม่ด้วย แต่มีการย้ำอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่รูปแบบเดียวกับสลาก 2 ตัว 3 ตัวที่ผิดกฎหมาย กล่าวอย่างง่ายคือไม่ใช่การเล่นแบบหวยใต้ดินแน่นอน

สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใหม่นี้ไม่ได้มาแทนที่สลากกินแบ่งแบบใบและสลากดิจิทัล แต่เป็นเพียงทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้ประชนมีตัวเลือกในการซื้อสลากกินแบ่งที่มากขึ้น ลดปัญหาการซื้อหวยแพง

อ่านเพิ่มเติม: