รวม 6 ประเทศเตือนคนไทยห้ามนำเข้ากัญชา-กัญชง ฝ่าฝืนมีโทษแน่

ปลดล็อคกัญชาในไทย แต่เดินทางไปต่างแดนยังต้องระวัง

เพิ่งผ่านพ้นดีเดย์ 9 มิถุนายน 2565 สำหรับการเปิดเสรีกัญชาในประเทศไทย การวางกฎระเบียบต่าง ๆ ยังคงอยู่ในขั้นตอนการร่าง ตอนนี้จึงมีเพียงมาตรการให้ประชาชนปฏิบัติตาม ใจความหลัก ๆ คือกัญชาเปิดเสรีเพื่อการแพทย์เป็นหลัก ยังไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการสันทนาการ หากพบการสูบกัญชาแล้วมีควันรบกวนในที่สาธารณะสามารถแจ้งเอาผิดได้ แต่ในทางฏิบัติก็พบการใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ไม่ได้เน้นการรักษาบ้างประปราย ซึ่งไม่มีมาตรการรองรับในส่วนนี้อย่างชัดเจน นอกจากรณรงค์ให้มีการระบุหากมีการใส่กัญชาในอาหารเท่านั้น นอกจากประเด็นการใช้กัญชาแล้วอีกเรื่องที่มีการพูดถึงในช่วงที่ผ่านมาคือการเปิดเสรีกัญชาในไทยอาจจะทำให้การซื้อขายกัญชาสะดวกขึ้น แต่หากต้องการเดินทางไปต่างประเทศต้องงดการใช้กัญชาหรือพกกัญชาไปด้วย หลายประเทศเริ่มออกกฎการนำเข้ากัญชาในฐานะนักท่องเที่ยวออกมาบ้างแล้ว เพราะข่าวการเปิดเสรีกัญชาในไทยทำให้ประเทศใกล้เคียงมีการประกาศห้ามนำกัญชาเข้าสู่ประเทศ เพราะยังคงผิดกฎหมายในประเทศปลายทางอยู่

กัญชาแห้ง
การเปิดเสรีกัญชาในทวีปเอเชียมีเพียงประเทศไทยเท่านั้น

1 ประเทศญี่ปุ่น

แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของคนไทยอย่างญี่ปุ่นมีการประกาศเตือนห้ามนำกัญชาเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าจะไม่ใช่พลเมืองญี่ปุ่นก็ตาม คำเตือนนี้ถูกประกาศผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อป้องกันการได้รับโทษจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้ที่พกกัญชาเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นมีโทษเดียวกับคนญี่ปุ่น ดังนี้

 • จำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีนำเข้าและส่งออก
 • ปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน และจำคุกไม่เกิน 10 ปี กรณีจำหน่าย

2 ประเทศเวียดนาม

เพื่อนบ้านที่กำลังมาแรงอย่างเวียดนามก็มีการออกมาประกาศผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ห้ามไม่ให้มีการนำกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชาและกัญชงเข้ามาในประเทศเวียดนามโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษหนัก ดังนี้

 • ปรับตั้งแต่ 5 ล้าน – 500 ล้านเวียดนามด่ง
 • หรือจำคุกตลอดชีวิต
 • หรือโทษประหารชีวิต

3 ประเทศอินโดนีเซีย

พันธมิตรอาเซียนอย่างอินโดนีเซียก็มีการประกาศเตือนผ่านสถานเอกอัคราราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ห้ามมิให้มีการนำกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชงเข้ามาในประเทศ รวมถึงระมัดระวังการได้รับฝากถือของเข้ามาในประเทศด้วย เพราะเกรงว่าจะเป็นกัญชา หากพบว่ามีการนำกัญชาและกัญชงเข้าประเทศจะได้รับโทษ ดังนี้

 • ปรับขั้นต่ำ 1 พันล้านรูเปียห์
 • จำคุก 5 ปี – ตลอดชีวิต
 • หรือโทษประหารชีวิต

ทั้ง 3 ประเทศที่กล่าวมาข้างต้น อย่างประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม และอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีการพบผู้นำกัญชาเข้าไปในประเทศจนต้องมีการประกาศเตือนออกมา

แชมพูกัญชา
ผลิตถัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา

นอกจาก 3 ประเทศข้างต้นยังมีประเทศอื่น ๆ ที่มีโทษเกี่ยวกับกัญชาระบุเอาไว้ด้วย ประเทศที่น่าสนใจและคนไทยนิยมไปเที่ยว เช่น

4 ประเทศเกาหลีใต้

เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดเรื่องกัญชามาก แม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่เกาหลีใต้มีการห้ามประชาชนชาวเกาหลีใต้ใช้กัญชา แม้จะอยู่ในประเทศที่เสรีกัญชาก็ตาม หากมีการตรวจพบจะได้รับโทษ ซึ่งหมายความว่าหากมีการนำกัญชาเข้าประเทศเกาหลีใต้แล้วมีการใช้กับเพื่อนหรือคนรู้จักในเกาหลีใต้ก็มีสิทธ์ได้รับโทษเช่นกัน โดยโทษของการใช้กัญชาของคนเกาหลีใต้มีดังนี้

 • ปรับสูงสุด 50 ล้านวอน
 • หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี

5 ประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการปราบปรามยาเสพติดอย่างหนัก ซึ่งกัญชายังจัดอยู่ในประเภทสารเสพติดตามกฎหมายสิงคโปร์ ห้ามมิให้มีการนำเข้าโดยเด็ดขาด หากพบการนำกัญชาเข้าประเทศจะได้รับโทษ ดังนี้

 • จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 เหรียญสิงคโปร์
 • จำหน่ายมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

6 ประเทศมาเลเซีย

มาเลเซียเป็นประเทศที่เข้มงวดเรื่องการใช้กัญชาประเทศหนึ่ง จำนวนของกัญชาที่ครอบครองจะบ่งบอกถึงโทษที่จะได้รับตามกฎหมายมาเลเซีย ดังนี้

 • ครอบครองกัญชาไม่เกิน 50 กรัม มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี
 • หากมีกัญชาครอบครองมากกว่า 200 กรัมจะถือเป็นผู้จำหน่าย โทษสูงสุดประหารชีวิต

ในภูมิภาคเอเชียมีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวที่เปิดเสรีกัญชา ทำให้การใช้นอกประเทศมีข้อจำกัดมาก ผู้ที่จำเป็นต้องใช้กัญชาทางการแพทย์จึงควรศึกษาข้อบังคับก่อนเดินทางออกนอกประเทศทุกครั้ง มิเช่นนั้นอาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้

อ่านเพิ่มเติม: