เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชน 2563 มีขั้นตอนแบบไหน

ads

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร 2563 ด้วยบัตรประชาชนทำยังไง

ในปัจจุบันทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการช่วยเหลือ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่รองรับให้แก่บุคคลาทั่วไป หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มผู้มีสิทธิรับ เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ที่จะได้รับเงินเยียวยาของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 ซึ่งสำหรับเพื่อรับเงิน 600 บาท ต่อคนต่อเดือน จนเด็กถึงอายุ 6 ปี เพื่อแก้ปัญหาการตกหล่นของเด็กจากครอบครัวยากจนที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการ เป็นหนึ่งในมาตรการที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวยากจน สำหรับเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรที่ยังสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้อยู่เรื่อยๆ เพียงมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน

และยังมีในส่วนของเงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง อย่าง เด็กแรกเกิด-6 ขวบ, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ที่ตกหล่นจากเงินเยียวยา 5,000 บาท โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service)โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุน เพื่อความสะดวกสบายในการเช็คสิทธิ์ของเราเอง

วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชน 2563

 • เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ เว็บไซต์เงินอุดหนุนบุตร csgcheck.dcy.go.th
 • กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และกรอกเลขบัตรประชาชนของเด็กแรกเกิด
 • ระบุรหัสยืนยันรูปภาพที่ปรากฎ
 • จากนั้นกดปุ่ม ค้นหาข้อมูล
 • จากนั้นเว็บไซต์จะแสดงผลการตรวจสอบ ว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ หากไม่ได้รับสิทธิ์จะขึ้นว่า ไม่พบสิทธิ์ นั่นเอง

โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีการอัปเดตสถานะสำหรับการจ่ายเงินในทุกๆ รอบเดือน ซึ่งด้านหน้าของรายละเอียดหากได้รับสิทธิ์มีดังนี้ ตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์

 • E01 ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์หรือเลขประชาชนผิด
 • E03 ให้เจ้าหน้าที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ติดต่อกับกรมกิจกการเด็กและเยาวชน
 • E04 ข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงงวด
 • E05 ข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน
 • E07 ข้อมูลที่ไม่มีวันลงทะเบียน
 • E08 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์
 • E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้องหรือบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง
 • E10 ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์
 • E11 รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล
 • E16 ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1)
 • E19 รายได้เกิน ต้องระงับสิทธิ์
 • E20 ข้อมูลรีเจ็คจากกรมบัญชีกลางและกรมการปกครอง
 • E22 ข้อมูลที่ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
 • E24 ข้อมูลที่มีผลการจ่ายเงินแต่ไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (กรณีบิดามารดามีบัตรสวัสดิการรัฐ)

หากขึ้นสถานะ EXX สถานะรอการเบิกจ่าย ไม่ต้องแก้ไขอะไร หากขึ้น E รหัสอื่น ๆ จะต้องแก้ไขก่อนขอรับสิทธิ์ โดยติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ซึ่งในปัจจุบันก็มีสิทธิ์ต่างๆ รวมถึงโครงการที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรการเยียวชาประชาชน และให้ความช่วยเหลือทางด้านต่างๆ ที่ให้คุณสามารถเลือกลงทะเบียนในการรับสิทธิ์ได้ตาม คุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมโครงการต่างๆ ที่คุณสามารถเลือกรับสิทธิ์ โดยคุณสามารถเลือกลงทะเบียนและเช็คสิทธิ์ได้ง่ายๆ สำหรับโครงการเงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชน ในปี 2563 เพื่อรับสิทธิ์ค่าเลี้ยงดูสำหรับบุตรของคุณอีกด้วยนะคะ

 READ MORE :