3 มิ.ย. ธนาคารหยุดไหม?

เช็กเลย ธนาคาร สถาบันการเงินต่าง ๆ หยุด 3 มิ.ย. หรือเปล่า

ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ซึ่งระบุให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ปีนี้

โดยเป็นการรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และโดยที่วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปี

ซึ่งการประกาศวันหยุดพิเศษนี้ ส่งผลให้เดือนมิถุนายน 2562 มีวันหยุดราชการเป็นครั้งแรกในหน้าปฏิทิน ทั้งยังเป็นวันหยุดยาว 3 วัน (หยุดตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) เมื่อเป็นเช่นนี้ คงมีหลายคนสงสัยว่า ในวันดังกล่าวสถาบันการเงินทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้าปิดให้บริการหรือไม่ ? ลองไปดูคำตอบกัน

3 มิถุนายน ทางธนาคารประกาศหยุดหรือไม่ ?

แม้ตอนนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย จะยังไม่มีประกาศเรื่องวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมดังกล่าว ภายหลัง ครม. มีมติให้วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี 3 มิถุนายน เป็นวันหยุดราชการ แต่คาดการณ์ว่า อีกไม่กี่วัน ธนาคารแห่งประเทศไทย น่าจะประกาศให้วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน เช่นเดียวกับวันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธนาคาร สาขาใน-นอก ห้างสรรพสินค้าปิดให้บริการหรือไม่ ?

เชื่อว่า ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นั้น ธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เปิดสาขาอยู่ภายนอกห้างสรรพสินค้า น่าจะปิดให้บริการ ส่วนสาขาที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า คาดว่า เปิดให้บริการตามปกติ เช่นวันหยุดราชการอื่น ๆ ดังที่ผ่านมา

อัพเดทปฏิทินวันหยุดธนาคาร ปี 2562

พอมีวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมเช่นนี้ ลองมาไล่ดูปฏิทินวันหยุดธนาคารปี 2562 ช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนธันวาคมกันอีกครั้ง เพื่อทุกคนจะได้ใช้เป็นข้อมูลวางแผนทำธุรกรรมทางการเงินกันได้

เดือนพฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม : วันหยุดกรณีพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม : ชดเชยวันวิสาขบูชา

เดือนมิถุนายน 2562

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

เดือนกรกฎาคม 2562

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม : ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เดือนสิงหาคม 2562

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เดือนตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม : ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันพุธที่ 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช

เดือนธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม : วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม : วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม : วันสิ้นปี

ทั้งหมดนี้ เป็นช่วงเวลาที่ธนาคารจะหยุดทำการ หากคุณต้องการไปทำธุรกรรมที่ธนาคารก็เช็คดูดี ๆ ว่า ธนาคารสาขาที่คุณจะเดินทางไปทำธุรกรรมนั้น เปิดหรือปิดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว


READ MORE :