ads

ซาบซึ้งไปกัับเรื่องราวของ “พ่อหลวง” ที่มิอาจลืมเลือน

 

ได้เวลาที่คนไทยทุกคนจะสลัดความเศร้า พร้อมยิ้มรับวันใหม่ และตั้งใจหน้าหน้าที่ของตนอย่างมุ่งมั่น รวมถึงร่วมกันทำความดีเพื่อในหลวง ร.9 “พ่อหลวง” ของประชาชนชาวไทย เพื่อที่ท่านจะได้มองลงมาจากบนฟ้าอย่างภาคภูมิใจ รวมถึงอยากให้ทุกคนเปลี่ยนจากน้ำตาแห่งความเศร้าใจ ให้เป็นน้ำตาแห่งความตื่นตัน และความจงรักภักดีเมื่อนึกถึงท่าน พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พ่อหลวงทรงมีต่อคนไทยมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลาการครองราชย์สมบัติ 70 ปี และเพื่อความระลึกถึงอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย เรามีหนังสือเกี่ยวกับพ่อหลวงมาแนะนำ เพื่อจะได้ซื้อเก็บไว้บอกเล่าสู่ลูกหลานในอนาคต ว่าครั้งหนึ่งคนไทยโชคดีเพียงใด ที่มีพระราชาผู้ทรงธรรม และทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยอย่างไม่เคยหยุดพัก โดยแต่ละเล่มมาพร้อมกับเนื้อหาที่เลอค่าและตัวอักษรที่สละสลวย ควรค่าแก่การมีไว้ครอบครองอย่างยิ่ง

 

♥ พระราชาในความทรงจำ

เป็นการนำเอา “การ์ตูนขายหัวเราะ ฉบับ รอยยิ้มของพระราช”  และ “การ์ตูนมหาสนุก ฉบับ เมื่อเจ้าชายกลายเป็นพระราชา” มารวมไว้ด้วยกัน รับรองว่าได้เต็มอิ่มไปกับภาพวาดสวยๆ และซาบซึ้งไปกับเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างละเมียดละไม โดยหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณได้สัมผัสถึงความรักของพ่อพลวง ที่มีต่อประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

♥ เพียงพ่อก็พอเพียง

เป็นหนังสือป๊อปอัพ 3 มิติ ด้วยฝีมือคนไทย ซึ่ึ่งภายในได้ร้อยเรียงเรื่อวราวพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และบอกเล่าพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่างๆ ของพระองค์ รวมถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่มีต่อประชาชนชาวไทยตลอดการครองราชย์สมบัติ 70 ปี

 

♥ กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน

นำเสนอเรื่องราวพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่ 9 โดยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งบางเรื่องเป็นประเด็นที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน หนังสือเล่มนี้จะทำให้รู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาและจารีตประเพณีเกี่ยวกับการปกครองระบอบกษัตริย์ของไทย และสถานภาพสถาบันกษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเนืื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งกฎหมาย ขั้นตอนกระบวนการและประเพณีต่าง ๆ ที่เชิดชูและเกี่ยวข้องกับสถาบันฯ

 

♥ ทองแดง (ฉบับการ์ตูน)

หนัสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านไปทำความรู้จักกับคุณทองแดง ที่ประชาชนขาวไทยต่างมีความประทับใจไม่รู้ลืมแบบฉบับการ์ตูน โดยหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของในหลวงรัชการที่ 9 ที่ต้องการให้ปลูกฝันนิสัยรักการอ่านแก่ประชาชนชาวไทย

 

♥ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เรื่อง พระมหาชนก (ฉบับการ์ตูน)

จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ (พ.ศ.2542) ในหลวงราชการที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์นี้อีกครั้งในรูปแบบของการ์ตูน เพื่อช่วยให้อ่านง่าย และมีเพลิดเพลินในการอ่านมากขึ้น

 

♥ พระราชอารมณ์ขัน

ถึงแม้พระเจ้าอยู่ราชการที่ 9 จะทรงทำงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดการครองราชย์สมบัติ 70 ปี แต่พระองค์ก็ทรงมีอารมณ์ขันที่ใครหลายคนอ่านแล้วเป็นต้องยิ้มตาม และมีความสุขในเวลาเดียวกัน

 

♥ My King ในหลวงของเรา

สารคดีบันทึกประวัติศาสตร์ที่นำเสนอปรัชญาการใช้ชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพ 9 ด้านของในหลวงรัชการที่ 9 โดยมีทั้งหนังสือ, ภาพยนตร์สารคดีพระราชประวัติที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพ และเพลง ในหลวงในดวงใจ ที่ทุกคนจะได้รับความอิ่มเอมใจทุกครั้งที่ระลึกถึงท่าน

 

♥ การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ

เป็นหนึ่งในหนังสือทรงคุณค่า ที่จะพาผู้อ่านไปพบกับเรื่องราวความประทับใจที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ผ่านการเล่าเรื่องราวโดบ คุณปราโมทย์ ไม้กลัด ผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลไปศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมชลประทานยังสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ที่ทำงานถวายพ่อหลวงมากง่าส 20 ปี หนังสือเล่มนี้จะให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่ 9 ที่ทรงงานหนักเพื่อชาวไทยทุกคนตลอดมา และเป็นแรงบันดาลใจให้ทำความดีถวายแก่พ่อหลวงสืบไป

 

♥ รอยยิ้มของในหลวง : Smiles of the King 

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบมความต่างๆ ที่เขียนถึงในหลวงรัชการที่ 9 รวมถึงรอยยิ้มของพระองค์ที่ทรงพระราชทานให้กับพสกนิกรที่ไปเฝ้ารับเสด็จฯ ณ สถานที่ต่าง ๆ พร้อมกับพระราชอารมณ์ขัน ที่ให้ความรู้สึกซาบซึ้งและอบอุ่นใจไปในเวลาเดียวกันแก่ผู้อ่าน

 

♥ “นายอินทร์” ผู้ปิดทองหลังพระ

เป็นหนังสือที่ในหลวงราชการที่ 9 ทรงใช้เวลาว่างวันละเล็กวันละน้อยแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของ William Stevenson เป็นเวลาประมาณสามปี (ระหว่าง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2520 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2523) โดยหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้สัมผัสถึงความกล้าหาญ การเสียสละ และยอมอุทิศแม้ชีวิตเพื่อความถูกต้อง ความยุติธรรม เสรีภาพและสันติภาพของโลก โดยไม่หวังให้ใครได้รับรู้ เป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง

 

♥ เรียนรู้จากพระเจ้าแผ่นดิน

ถือเป็นหนึ่งในหนังสือที่ประชาวไทยควรอ่าน! เป็นหนังสือที่เขียนจากมุมมองจกาชาวต่างชาติ “แมนเฟรด คราเมส” ที่บอกเล่าถึงแนวทางคำสอนที่มาจากเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ่ง และน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

 

♥ ความสุขจากพ่อ ส.ค.ส. จากในหลวง

หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน ส.ค.ส.พระราชทาน รวม 27 ปี (พ.ศ. 2530 – 2557) และพระบรมราโชวาท ความสุขจากพ่อ เพื่อให้เห็นว่าในหลวงราชการที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างของผู้นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปกครอง พร้อมทั้งสอนให้คนไทยรู้จักนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย

 

♥ ของขวัญแด่พ่อ

เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวความประทับใจของเหล่าพสกนิการชาวไทยที่ได้ถวายสิ่งของแด่ในหลวงราชการที่ 9 ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชายไทยทุกคน

 

♥ รอยพระยุคลบาท

เป็นบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ของในหลวงราชการที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ถ่ายทอดโดยงนายตำรวจประจำราชสำนัก ซึ่งมีหน้าที่ถวายความปลอดภัยเป็นเวลานานเกือบ 12 ปี โดยบอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาทุกข์ของประชาราษฎร์อย่างไม่ลดละหรือหยุดยั้ง

 

♥ ปรีดิฉายาลักษณ์ 

สมุดภาพประวัติศาสตร์ทรงคุณค่าที่ประชาชนชาวไทยควรมีไว้เป็นที่สุด โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวมพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมรูปในหลวงราชการที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ จากปกนิตยสารและหนังสือเก่าอันทรงคุณค่า พร้อมคำอธิบายเหตุการณ์ใต้ภาพที่น่าสนใจ ถือเป็นคสามมงคลแก่ชีวิตที่ควรค่าแก่การมีไว้ในครอบครอง

หนังสือทั้ง 15 เล่มนี้จะช่วยนำรอยยิ้มของประชาชนชาวไทยกลับมาอีกครั้ง พร้อมทั้งซาบซึ่งไปกัับเรื่องราวของพ่อหลวงที่มิอาจลืมเลือนไปจากหัวใจแม้แต่สักวินาที โดยสามารถหาซื้อได้ที่ se-ed