ads

ประกันสังคม เบิกค่าทำฟันต้องใช้อะไร

ประกันสังคม ซึ่งก็คือการสร้างหลักประกันของกลุ่มผู้มีรายได้ และจ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคม เพื่อกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งอาจเจ็บป่วย การคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์ ชราภาพ รวมไปถึงการว่างงาน และได้มีการเพิ่มในส่วนของการทดแทนรายได้ อีกทั้งในปัจจุบันยังสามารถเบิกในส่วนของค่าทำฟันได้อีกด้วย

สำหรับใครที่จ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนในส่วนของประกันสังคมทุกๆเดือน สิทธิประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับประกันสังคมน่าจะมีการทราบอยู่บ้างเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งหลายคนมักมองข้ามเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่รู้หรือไม่ว่าสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมมีมากกว่าที่คิด เพราะเราต้องจ่ายเงินในส่วนของประกันสังคมกันอยู่แล้วทุกเดือน อีกด้านหนึ่งที่ดูจะเป็นที่สนใจสำหรับผู้มีสิทธิประกันสังคมนั่นก็คือ สวัสดิการเกี่ยวกับทางด้านทันตกรรม ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องช่องปากและฟันก็เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และค่าใช้จ่ายสำหรับเรื่องเกี่ยวกับทันตกรรมนั้นก็ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน

ใครสามารถใช้สิทธิ ประกันสังคม ทันตกรรมได้บ้าง?

ผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการทำฟันนั้น ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น ไม่รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 40 อีกทั้งต้องมีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน

♦ สิทธิประโยชน์ทันตกรรมอันไหนบ้างที่จะได้รับ
  • ถอนฟัน
  • อุดฟัน
  • ขูดหินปูน
  • ผ่าฟันคุด

**ค่าบริการทางการแพทย์ เท่าที่จ่ายจริงปีละไม่เกิน 900 บาท และไม่ต้องสำรองจ่ายหาก เข้าใช้บริการในสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลง

นอกจากนี้ยังใช้สิทธิหากมีการใส่ฟันปลอม คือ ได้รับค่าฟันปลอมและการรักษาพยาบาล ภายในเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม โดยแบ่งเป็น การใส่ฟันปลอมชนิดถอนได้บางส่วน และ การใส่ฟันปลอมแบบชนิดถอดได้ทั้งปาก

เบิกค่าทําฟันประกันสังคม ทำยังไงบ้าง?

หากเข้ารับบริการในการทำฟันกับสถานที่ต้องมีการสำรองจ่ายไปก่อน หรือ ต้องมาเบิกย้อนหลังได้ ที่สำนักงานประกันสังคมทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นสำนักงานใหญ่ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือ สามารถยื่นผ่านช่องทางไปรษณีย์โดยส่งเอกสารไปยังที่อยู่ประกันสังคมใกล้บ้านคุณ และ จ่าหน้าซองว่า “ฝ่ายสิทธิประโยชน์”

เอกสารเบิกค่าทําฟันประกันสังคม ต้องใช้อะไรบ้าง?

  • (สปส.2-16) แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม
  • ใบรับรองแพทย์
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา *กรณีเบิกฟันปลอมฐานอคริลิก
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี

และรับเงินได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเรา ซึ่งโอนได้ 11 ธนาคารดังนี้ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สำหรับใครที่กำลังลังเลในการเลือกไปใช้สิทธิประกันสังคมทำฟันอยู่นั้นก็สามารถเลือกทำได้โดยกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมกว่า 1,000 แห่ง หรือหากไม่ได้เข้าสถาพยาบาลที่เข้าร่วมก็สามารถนำใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์มาเบิกได้เช่นเดียวกัน ขึ้นตอนก็ไม่ยุ่งยาก หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506

 : READ MORE : 

สิทธิประกันสังคมอะไรบ้าง ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้