Home บทความ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 – 2563 จากโครงการรัฐ ออกวันไหน?

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 – 2563 จากโครงการรัฐ ออกวันไหน?

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 – 2563 จากโครงการรัฐ ออกวันไหน?

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากโครงการรัฐ ต้องทำยังไง

ปัจจุบันรัฐบาลมีโครงการหลากหลายโครงการที่ให้ประชาชนอย่างเราได้รับสวัสดิการต่างๆ ให้มากขึ้น ซึ่งโครงการล่าสุดที่ทางภาครัฐได้ออกมากับโครงการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 – 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับพ่อแม่มือใหม่ที่กำลังจะต้องเลี้ยงลูกน้อยและเด็กแรกเกิด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมเปิดลงทะเบียนผู้มีสิทธิรายใหม่ ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เด็กที่สามารถใช้สิทธิได้คือตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 6 ขวบ และได้มีการปรับเกณฑ์รายได้ของผู้รับสิทธิ์กับเกณฑ์รายได้ครอบครัวจากไม่เกิน 36,000 บาทต่อปี เป็น ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเริ่มจ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

โดย นางภาวินี สุมลตรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้กล่าวว่ามีการขยายหลักเกณฑ์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเพื่อปรับให้ประชาชนได้เข้าถึงโครงการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นดังนี้

1.ขยายอายุเด็กที่สามารถรับสิทธิ์ได้ จากเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ เป็น เด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ

*เด็กที่เกิดเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

2.การปรับเพิ่มวงเงิน จาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อเดือน

3.การขยายเพิ่มสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ถือบัตรประกันสังคม สามารถใช้สิทธิ์ได้

4.การเพิ่มคุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์สำหรับเกณฑ์รายได้ในครัวเรือนไม่เกิน 36,000 บาทต่อปี เป็นมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

5.ขยายสิทธิ์สำหรับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ที่ให้สามารถยื่นขอรับสิทธิ์โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นบิดาหรือมารดา และสามารถลงทะเบียนตามที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้โดยไม่ต้องตามสำเนาทะเบียนบ้านนั่นเอง

นอกจากนี้ยังมีการระบุว่าจะจ่ายเงินรอบแรก 15 ต.ค. เป็นการลงทะเบียนไว้และมีการประมวลผลเมื่อ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา แต่ต้องเป็นที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง ส่วนที่คนลงหลังจากนี้จะทยอยจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว

ลงทะเบียนวันไหนได้บ้าง?

  • เริ่มลงทะเบียนสำหรับงบประมาณปี 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 63
  • สถานที่ลงทะเบียน ได้ที่สำนักงานเขตที่อาศัยอยู่ หรือ ศาลาว่าการ และ อบต. หรือ เทศบาลของจังหวัด อำเภอ ตำบลที่อาศัยอยู่
คุณสมบัติเบื้องต้นในการเข้าร่วมโครงการ
  • เด็กแรกเกิดเป็นต้นไป และต้องมีสัญชาติไทย
  • ต้องเป็นเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
  • คนที่ไม่มีประกันสังคมก็สมารถลงทะเบียนได้
  • แม่เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีก็สามารถลงทะเบียนได้
  • บุคคลที่รับอุปการะเด็กสามารถลงทะเบียนได้

ใครที่กำลังมีลูกเล็กก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ง่ายๆ ตามเงื่อนไขโครงการ ซึ่งสำหรับการจ่ายเงินคาดว่าจะเป็นการทยอยจ่าย ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก : thaipbs และ SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

READ MORE : 

 

Exit mobile version