Home บทความ อัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละกี่บาท 2563

อัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละกี่บาท 2563

อัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละกี่บาท 2562

ปี 2563 ตอนนี้ค่าไฟอยู่ที่หน่วยละกี่บาท มีแนวโน้มปรับเพิ่มหรือไม่

หลังจากทาง กกพ. (คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน) ได้มีมติการปรับขึ้นค่าเอฟที (ค่าไฟฟ้าผันแปร) ตามทุนของเชื้อเพลงที่มีการพุ่งสูงขึ้น ทำให้ต้องมาการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าที่ใช้กันตามครัวเรือนขึ้นเป็น 3.60 บาทต่อหน่วย ในช่วงเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งในปัจจุบันหลายคนอาจไม่ทราบว่าค่าไฟตามบ้านพื้นฐานอยู่ที่หน่วยละกี่บาท

สำหรับประเภทบ้าน และ ที่อยู่อาศัย จะมีการแบ่งและคิดอัตราค่าไฟตามปริมาณ การใช้จ่ายไฟภายในบ้าน ดังนี้

♦ อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน
  • 15 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก หน่วยที่ 1 – 15 หน่วยละ 2.3488 บาท
  • 10 หน่วยต่อไป หน่วยที่ 16 – 25 หน่วยละ 2.9882 บาท
  • 10 หน่วยต่อไป หน่วยที่ 26 – 35 หน่วยละ 3.2405 บาท
  • 65 หน่วยต่อไป หน่วยที่ 36 – 100 หน่วยละ 3.6237 บาท
  • 50 หน่วยต่อไป หน่วยที่ 101 – 150 หน่วยละ 3.7171 บาท
  • 250 หน่วยต่อไป หน่วยที่ 151 – 400 หน่วยละ 4.2218 บาท
  • เกินกว่า 400 หน่วย หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป หน่วยละ 4.4217 บาท

ค่าบริการ 8.19 บาทต่อเดือน

♦ อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน
  • 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก หน่วยที่ 1 – 150 หน่วยละ 3.2484 บาท
  • 250 หน่วยต่อไป หน่วยที่ 151 – 400 หน่วยละ 4.2218 บาท
  • เกินกว่า 400 หน่วย หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป หน่วยละ 4.4217 บาท

ค่าบริการ 38.22 บาทต่อเดือน

อัตราค่าไฟ

ซึ่งสำหรับอัตราในส่วนของค่าไฟฟ้านั้น การไฟฟ้านครหลวง ได้คิดอัตราที่เรียกเก็บรายเดือนปกติ ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นในส่วนของ ค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าพื้นฐาน และ ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า โดยอัตโนมัติ และค่าเอฟที ในส่วนของอัตราค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเป็นผลกระทบมาจากปัจจัยเชื้อเพลิงหลักของการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าจะมีความผันผวนในระดับที่สูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นโดยตรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งในส่วนของค่าครองชีพ แต่ทาง กกพ. จะบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลที่จะกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนอย่างเรานั่นเอง

READ MORE : 

 

Exit mobile version