สิทธิประกันสุขภาพ บัตรทอง ตรวจสอบได้กี่ช่องทาง

สิทธิการรักษาของคนไทยส่วนใหญ่ในตอนนี้คือ ในส่วนของประกันสังคมที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องมี อีกทั้งผู้ที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับบริษัทสามารถยื่นขอประกันตนเองได้เช่นกัน ประกันสังคมจะช่วยในเรื่องของการรักษาพยาบาลต่าง ซึ่งเราต้องจ่ายในส่วนของค่าประกันสังคมในทุก ๆ เดือนคิดเป็น  5% ของเงินเดือน อีกบัตรที่ที่ทางภาครัฐได้มอบให้แก่ประชาชนในส่วนของการรักษาพยาบาลต่างๆ คือ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาท) เพียงแค่คุณมีสัญชาติไทย ก็สามารถรับสิทธิประโยชน์ในจุดนี้

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ บัตรทอง คือ โครงการที่ดูแลโดยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ใช้ดูแลผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการรักษาอย่างครอบคลุม โดยภาครัฐเป็นผู้จัดทำให้แก่คนไทยทุกคน ให้สามารถใช้ควบคู่กับบัตรประกันสังคมได้ แต่เวลารักษาต้องเลือกใช้เพียงบัตรใดบัตรนึงเท่านั้น สำหรับบัตรทองคงเคยได้ยินกันอยู่แล้วว่าเป็นบัตร 30 บาท รักษาทุกโรค ที่ให้ประชาชนจ่ายเพียงสามสิบบาทในแต่ละครั้งเพื่อทำการรักษา ถือว่าเป็นบัตรที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี

บัตรทองครอบคลุมการรักษาใดบ้าง?

  • รับการตรวจรักษาครอบคลุมทุกโรค รวมไปถึงการถอนฟัน อุดฟัน สามารถใช้ได้กับโรงพยาบาลรัฐทั่วไป
  • รับการผ่าตัดทุกโรค และ การทำคลอดบุตร
  • สิทธิค่าห้อง ค่าอาหาร กรณีผู้ป่วยสามัญ
  • คุ้มครองดูแลสุขภาพเด็ก
  • บริการให้คำปรึกษา

ช่องทางการการตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง ทำได้กี่วิธี?

1.ติดต่อด้วยตนเอง ที่โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานเขต กทม. 19 เขต และ สปสช. เขตพื้นที่ 1-13

2.ทางโทรศัพท์ โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 2 ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก # และกดโทรออก

3.ระบบอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ สปสช. eservices.nhso.go.th

โดยคลิกเข้าไปเลือก กรอกข้อมูลส่วนตัวอย่าง เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และ อักษรพิเศษในรูปภาพ

4.ผ่านทาง Application “สปสช.” สามารถติดตั้งแอพสแกน QR Code ดาวน์โหลดทั้งระบบ ios และ Android กดเข้าไปที่-การตรวจสอบสิทธิ

สิทธิประกันสุขภาพ บัตรทอง เป็นสิทธิที่คนไทยทุกคนนั้นต้องมีโดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง มีทางเลือกถึง 4 ช่องทางด้วยกัน สำหรับค่ารักษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ก่อนการรับการเข้ารักษา เรียกได้ว่าสามารถทำได้ง่ายๆ ในการตรวจเช็คสิทธิของคุณเอง ในส่วนของการรักษา ค่าใช้จ่าย หรือปัญหาอื่นๆ สามารถโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้อง ที่สปสช. 1330 ก่อนการรับการเข้ารักษา เรียกได้ว่าสามารถทำได้ง่ายๆ ในการตรวจเช็ค

READ MORE :