ลืมรหัสบัตรคนจน ต้องทำยังไง ?

บัตรคนจน ลืมรหัส ใส่รหัสผิด ทำยังไงดี

บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ บัตรที่ทางรัฐวางมาตราการในการเยียวยาและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บัตรสำหรับคนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดและสำหรับคนที่อาศัยอยู่ใน กทม. และปริมณฑล 7 จังหวัด ที่จะได้รับสวัสดิการที่แตกต่างกันออกไป โดยสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและเขตปริมณฑลจะได้รับในส่วนของบัตรใยแมงมุม ที่สามารถใช้ขึ้นรถเมล์ฟรี เพราะตามต่างจังหวัดนั้นไม่มีรถเมล์จึงเป็นสวัสดิการเดียวที่มีเพิ่มขึ้นมาจากสวัสดิการส่วนอื่นๆ

การใช้งานบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปรียบเหมือนการใช้บัตรเดบิต หรือ เอทีเอ็ม (ATM) ธนาคารทั่วๆ ไป โดยปัจจุบันสามารถนำไปกดเงินสดได้ แต่ต้องเป็นแค่เฉพาะตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยเท่านั้นโดยแยกเป็นจำนวนเงินในการใช้จ่ายดังต่อไปนี้

  • ถ้าผู้ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ใช้วงเงินในบัตรได้ 200 บาทต่อเดือน
  • ถ้าผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ใช้วงเงินในบัตรได้ 300 บาทต่อเดือน
  • ซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ค่ารถเมล์, ค่ารถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ยังมีค่าอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>

ลืมรหัสบัตรคนจน ต้องทำยังไง?

วิธีการจะเป็นรูปแบบเดียวกันกับบัตรเอทีเอ็มทั่วไปที่หากลืมรหัสผ่าน ในการกดเงิน แต่ต้องกดผิดไม่เกิน 3 ครั้ง ไม่เช่นนั้นตู้เอทีเอ็มก็จะกินบัตรของคุณเข้าไปจนต้องทำให้ไปทำเรื่องที่ธนาคารที่ยุ่งยากมากกว่าเดิม หากรู้ว่ากดรหัสบัตรผิด หรือ ลืมรหัส ให้ผู้ถือบัตรติดต่อสาขาของธนาคารกรุงไทย (ติดต่อได้ทุกสาขา) โดยนำบัตรประชาชน และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการไปยื่นเรื่องดำเนินการ แต่ต้องเป็นเจ้าของบัตรที่ไปดำเนินการด้วยตนเอง

**ซึ่งกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรหัสบัตรแล้วไม่สามารถกดใช้งานได้หรือขึ้นว่ากดรหัสผิดนั่นเอง

หากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูญหาย หรือ ชำรุด ต้องทำอย่างไร?

สำหรับบัตรสูญหายต้องไปแจ้งความก่อน จากนั้นนำใบแจ้งความไปที่ธนาคารเพื่อขอออกบัตรใหม่ และทำการเปลี่ยนบัตรใหม่ด้วยตัวเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยจะได้รับบัตรภายใน 15-30 วัน แต่มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 50-100 บาท ขึ้นอยู่กับจังหวัดที่ทำการลงทะเบียน

วิธีกดเงิน และเปลี่ยนรหัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งแรก

1. เมื่อไปถึงตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้สอดบัตรจากนั้น ใส่รหัสบัตร 6 หลัก ซึ่งรหัสดังกล่าวมาจากเลข 6 ตัวท้ายของบัตรประชาชน

2. จากนั้นตู้เอทีเอ็มจะทำการบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันที จากนั้น กดไปที่เมนู “ถอน/โอน/อื่นๆ”

3. จากนั้น กดไปที่เมนู “บริการอื่นๆ” และ กดไปที่เมนู “บริการอื่นๆ” อีกครั้ง จากนั้น กด “เปลี่ยนรหัส”

4. ตู้เอทีเอ็มจะขึ้นหน้าจอให้คุณใส่รหัสใหม่อีกครั้ง กรอกรหัสใหม่ 6 หลักที่เป็นรหัสที่เราต้องการ จากนั้นหน้าจอจะขึ้นว่า “รหัสของท่านได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว”

5. จากนั้นสอดบัตรเข้าไปอีกครั้ง และกดรหัสผ่านใหม่ที่ตั้ง ทำการกดเงินเป็นอันเสร็จ

สำหรับบัตรคนจรนหรือบัตรสวัสดิการณ์แห่งรัฐนั้น ถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องขอค่าใช้จ่าย แต่ก็มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นควรดูรายละเอียดและการใช้บัตรให้ดีกว่า ว่าค่าใช้จ่ายหรือวงเงินที่ได้มาแต่ละประเภทนั้นให้ใช้ในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอื่นๆ เกี่ยวกับทางด้านธนาคารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย call center 02-111-1111 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

 READ MORE :