“ร้านภูฟ้า” น้ำพระราชหฤทัย กรมสมเด็จพระเทพฯ สู่กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ads

รู้หรือไม่ ? สนับสนุนสินค้าภูฟ้าเท่ากับทำบุญ

เชื่อว่า หลายคนเคยได้ยินชื่อหรือเห็น “ร้านภูฟ้า” กันมาบ้างแล้ว โดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ที่หลายคนรอคอยชมภาพวาดฝีพระหัตถ์ ประจำปีนักษัตร หรือภาพวาดฝีพระหัตถ์ ส.ค.ส. ที่ร้านภูฟ้าได้รับพระราช จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยร้านภูฟ้าจะอัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ ประจำปีนักษัตร มาจัดทำเป็นชุดสินค้าสุดพิเศษ เพื่อจัดจำหน่ายแก่ประชาชนที่สนใจ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ร้านภูฟ้า มิได้เป็นเพียงร้านใน “โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เท่านั้น และวันนี้ เราอาสาพาไปทำความรู้จักกับความเป็นมาของ “ร้านภูฟ้า” น้ำพระราชหฤทัย กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สู่กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ร้านภูฟ้า ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ ?

ภาพกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือห่างไกลการคมนาคม น่าจะเป็นภาพที่หลายคนคุ้นชิน และในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ห่างไกล ทรงเห็นประชาชนทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่มีศักยภาพแต่ยังขาดโอกาสหรือช่องทางยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีฝีมือ ทั้งด้านหัตถกรรม หรือการเกษตร

เมื่อเป็นเช่นนี้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งร้านขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) พระราชทานชื่อร้านว่า “ร้านภูฟ้า” เมื่อปี 2544 เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งช่วยการส่งเสริมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

โดยใช้ตราสัญลักษณ์ “ภูฟ้า” เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ซึ่งมีฐานะยากจน ให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากอาชีพเกษตรกรรม

ผลิตภัณฑ์จากร้านภูฟ้า มีแหล่งที่มาจากที่ใดบ้าง

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายในร้านภูฟ้านั้น ล้วนเป็นสินค้าที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ โดยสามารถแบ่งสินค้า ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

สินค้าจากชาวบ้าน :

เป็นสินค้าที่ประชาชนนำมาถวายกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และพระองค์ทรงโปรดให้ผู้ตามเสด็จฯ ซื้อของช่วยชาวบ้าน จนเป็นที่มาของคำว่า “สินค้าตามเสด็จ” ก่อนจะพระราชทานให้ร้านภูฟ้าไปจัดการขาย มีหลายครั้งที่คณะทำงานดำเนินงานร้านภูฟ้า พิจารณาแล้วว่า สินค้าตามเสด็จฯ สามารถนำมาขายได้ ก็จะสั่งซื้อสินค้าตามเสด็จฯ ดังกล่าวมาขายยังร้านภูฟ้าอีก กลายเป็นการช่วยเหลือประชาชนในอีกแบบหนึ่ง แม้ว่า การตั้งราคาสินค้าตามเสด็จฯ ส่วนใหญ่นั้น เป็นการตั้งราคาขายสินค้า ซึ่งต่ำกว่าราคาที่ซื้อมาก็ตาม

สินค้าภาพวาดฝีพระหัตถ์ :
ภาพฝีพระหัตถ์ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากแฟนเพจ PHUFA

เป็นสินค้าที่ร้านภูฟ้าอัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโล หรือเสื้อยืด นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเครื่องใช้อื่น ๆ ได้แก่ บัตรอวยพรปีใหม่ สมุดบันทึก สมุดฉีก ปากกา กระเป๋า เนคไท หมวก ร่ม ผ้าขนหนู กระปุกหมูออมสิน กระบอกน้ำเก็บความร้อนเย็น หมอน ฯลฯ

สินค้าพิเศษ :
ภาพน้ำหอมสูตรพระราชทาน จากแฟนเพจ PHUFA

เป็นกลุ่มสินค้าที่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชดำริให้ผลิตขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ได้แก่ น้ำหอมสูตรพระราชทาน กลิ่นดอกไม้ไทย (กลิ่นกุหลาบ ลีลาวดี และมะลิ) ตามมาด้วยโลชั่นบำรุงผิว และเจลอาบน้ำ กลิ่นน้ำหอมสูตรพระราชทาน

กว่าจะมาเป็นเสื้อโปโล ปักลายภาพวาดฝีพระหัตถ์

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ประจำปีนักษัตร กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่พระราชทานมาให้ร้านภูฟ้า พร้อมลายพระหัตถ์พรพระราชทาน ทางร้านภูฟ้า ได้อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ นำมาจัดทำเป็นชุดสินค้าสุดพิเศษประกอบด้วย สินค้าเครื่องใช้ต่าง ๆ เสื้อยืด และเสื้อโปโล ซึ่งในส่วนของการเลือกสีเสื้อโปโล และสีเสื้อยืด หลัก ๆ เป็นการอ้างอิงตามสีประจำวัน เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถหยิบเสื้อของร้านภูฟ้ามาใส่ในชีวิตประจำวันได้ในทุก ๆ วัน

เสื้อโปโลสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ฯ มีจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า หรือไม่

ภาพจาก แฟนเพจ PHUFA

ร้านภูฟ้า เป็นอีกร้านหนึ่งที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำและจัดจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ฯ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพียงแต่ในช่วงแรก ร้านภูฟ้า จำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ฯ เฉพาะที่หน้าร้านเท่านั้น มิได้มีการจำหน่ายผ่านทางช่องออนไลน์ดังเช่นในเวลานี้

สินค้าจากร้านภูฟ้า สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้าง ?

ภาพจาก แฟนเพจ PHUFA

ร้านภูฟ้า สาขาแรกที่เปิดดำเนินการ คือ สาขาสยามดิสคัฟเวอรี ถนนพระราม 1 ต่อมาได้เปิดสาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ตามลำดับ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม 19 สาขา ได้แก่

 • สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่
 • สาขาตลาดนัดสวนจตุจักร โครงการ 24
 • สาขาถนนกำแพงเพชร
 • สาขาตลาดบอง มาร์เช่
 • สาขาสุขุมวิท ซอย 7
 • สาขาศิริราช
 • สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี
 • สาขาเดอะ แพลทินั่ม เพลส วัชรพล
 • สาขาเพียวเพลส รามคำแหง 110
 • สาขาจัตุรัสจามจุรี
 • สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
 • สาขาพาราไดซ์ พาร์ค
 • สาขากรมศิลปากร
 • สาขาบิ๊กซีพระราม 4
 • สาขาบิ๊กซีราชดำริ
 • สาขาโลตัสบางใหญ่
 • สาขาหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ
 • สาขาถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 12
 • สาขาป่าตอง ภูเก็ต

และยังมี ร้านภูฟ้าผสมผสาน ที่ชั้น 4 สยามพารากอน ซึ่งเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ที่ผสมผสานศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

นอกจากร้านสาขาแล้ว ร้านภูฟ้า ยังเปิดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ http://www.phufa.org/shop/ ใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่ร้านภูฟ้า ก็สามารถสั่งสินค้าออนไลน์ได้เช่นกัน

สินค้าที่หน้าร้านภูฟ้า และช่องทางออนไลน์ เหมือนกันหรือไม่ ?

ด้วยความที่สินค้าของร้านภูฟ้า มีทั้งผ้าปกากะญอ ผ้าไหม ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับชา หรือสมุนไพร เครื่องจักรสาร เครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เช่น กล้วยอบสวนผึ้ง ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่ม ทำให้เหมาะแก่การวางขายที่หน้าร้านมากกว่าช่องทางออนไลน์

ดังเช่นที่หลายคนอาจสังเกตได้ว่า สินค้าในเว็บไซต์ร้านภูฟ้า จะเน้นไปที่เสื้อโปโล เสื้อยืด บัตรอวยพรปีใหม่ สมุดบันทึก สมุดฉีก ปากกา กระเป๋า เนคไท หมวก ร่ม ผ้าขนหนู กระปุกหมูออมสิน กระบอกน้ำเก็บความร้อนเย็น ฯลฯ
พอมีช่องทางจำหน่ายสินค้าที่เน้นสินค้าคนละรูปแบบเช่นนี้ ไม่แปลกที่สินค้าที่ได้รับความสนใจจะแตกต่างกัน โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจทางเว็บไซต์ร้านภูฟ้า ได้แก่ ปิ่นโต ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์, เสื้อโปโล ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์  หรือน้ำหอมสูตรพระราชทาน เป็นต้น

ขณะเดียวกันสินค้าหน้าร้านภูฟ้า ที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิ กล้วยอบสวนน้ำผึ้ง และเครื่องแกงเขียวหวาน เป็นต้น

แต่ถ้าเอ่ยถึงสินค้าที่ขายดีเป็นอย่างมากทั้งหน้าร้านและทางออนไลน์ คือ เสื้อโปโล ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่ประชาชนต่างซื้อมาเป็นของฝากช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ของไทย ทำให้เสื้อโปโล กลายเป็นกลุ่มสินค้ารายได้หลักของร้านภูฟ้า

ทำไมสนับสนุนสินค้าร้านภูฟ้า ถึงเท่ากับ การทำบุญ ?

อย่างที่เกริ่นกันมาตั้งแต่ต้นว่า “ร้านภูฟ้า” เป็นร้านที่จัดตั้งขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร ดังนั้น รายได้จากการจำหน่ายสินค้าภายในร้านภูฟ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง ได้รับการศึกษาเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติ

นอกเหนือจากนี้ ยังมีโครงการอื่น ๆ อาทิ ทรงพระราชทานเงินทุนหมุนเวียนให้เปล่า เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพทำผลิตภัณฑ์มาขายร้านภูฟ้า หรือนำไปเป็นกองทุนช่วยเหลือทหารและตำรวจตระเวนชายแดน สร้างอาคารโรงเรือนผลิตสินค้า ทุนค่าเล่าเรียนพระราชทาน หรือค่าภัตตาหารเแก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น

ฉะนั้น หากคุณมาเลือกซื้อสินค้าที่ร้านภูฟ้า นอกจากจะได้สินค้าดีมีคุณภาพแล้ว คุณยังได้ร่วมภูมิใจที่ได้ทำบุญกับร้านภูฟ้าอีกด้วย รู้เรื่องราวดี ๆ เช่นนี้แล้ว อย่าลืมแวะเวียนมาซื้อสินค้าที่ร้านภูฟ้าไปใช้ หรือมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับคนที่คุณรักกันนะคะ


READ MORE :