รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรคนจนสวัสดิการแห่งรัฐ 2562

ads

เพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครได้เงินเพิ่มบ้าง ?

นับตั้งแต่ต้นปี 2562 รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงทยอยมอบของขวัญให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้น คือ มาตรการพยุงเศรษฐกิจ ช่วงกลางปี 2562 ที่กระทรวงการคลังเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ถือเป็นการมอบของขวัญแก่ผู้ที่ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” นั่นเอง

ซึ่งของขวัญที่ว่าคือ การเพิ่มวงเงินในบัตรคนจนสวัสดิการแห่งรัฐ 2562 งบประมาณ 13,200 ล้านบาท ผ่าน 4 มาตรการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ภาพจาก แฟนเพจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

เงินช่วยเหลือผู้ปกครอง ช่วงเปิดเทอม 500 บาท ต่อบุตร 1 คน

กลุ่มผู้มีสิทธิ์ : ผู้ปกครองที่มีบุตรกำลังเรียน จำนวน 2.7 ล้านคน

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ : 

ได้รับเงินจำนวน 500 บาท ต่อบุตร 1 คน (ไม่จำกัดจำนวนบุตร) โดยได้รับเงินเพียงครั้งเดียว ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำไปซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาช่วงเปิดปีการศึกษา เพิ่มเติมจากการช่วยเหลือของกระทรวงศึกษาธิการที่มีอยู่เดิม (จะให้สิทธิตามจำนวนบุตรผ่านแม่หรือพ่อที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น)

เพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการ 200 บาท

กลุ่มผู้มีสิทธิ์ : ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง จำนวน 1.16 ล้านคน

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ : 

เป็นการเพิ่มเงินผู้พิการขึ้นจากเดิม อีกเดือนละ 200 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2562 ซึ่งจะมีการโอนเงินเข้าบัตร ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดูแลสุขภาพ และค่าเดินทางของผู้พิการ

เงินช่วยเหลือเกษตรกร 1,000 บาท

กลุ่มผู้มีสิทธิ์ : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4.1 ล้านราย

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ : 

ได้รับเงินคนละ 1,000 บาท ครั้งเดียว ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และปัจจัยการผลิตไว้ทำการเกษตร

เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 500 บาทต่อเดือน

กลุ่มผู้มีสิทธิ์ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน จำนวน 14.5 ล้านคน

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ :

โดยเป็นการเพิ่มวงเงินสำหรับซื้อสินค้า ทั้งในร้านธงฟ้าประชารัฐ และผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ เป็น 500 บาทต่อเดือน เท่ากันทุกคนเป็นเวลา 2 เดือน ดังนี้

– รายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปี  ที่เคยได้วงเงิน 300 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 500 บาท

– รายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ที่เคยได้วงเงิน 200 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาท

เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 2562 เริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 1 พฤษภาคม 2562


เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อไหร่ ได้รับค่าอะไรบ้าง

ตามมาตรการพยุงเศรษฐกิจ 4 มาตรการ ที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเริ่มทยอยโอนเงินให้ผู้มีรายได้น้อย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ส่วนจะมีวันไหนบ้างนั้น ตามมาดูกันเลย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

  • เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น คนละ 500 บาทต่อเดือน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

  • เงินช่วยเหลือผู้ปกครอง ช่วงเปิดเทอม 500 บาท ต่อบุตร 1 คน (ได้รับภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
  • เงินช่วยเหลือเกษตรกร 1,000 บาท (ได้รับภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
  • เบี้ยยังชีพคนพิการ 200 บาท (ได้รับภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

เอาเป็นว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละคนลองเช็คข้อมูลกันให้ดี ๆ นะว่า ตนมีสิทธิ์รับเงินในมาตรการไหนบ้าง จะได้รู้ว่า เงินเข้าบัตรตรงตามที่รัฐบาลประกาศหรือไม่

ที่สำคัญ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากจะเบิกถอนเงินสดได้แล้วนั้น ก็สามารถเติมเงินหรือฝากเงินเข้าสู่บัตรคนจนได้เช่นเดียวกัน ผ่านทั้งตู้เอทีเอ็ม และ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย รวมไปถึงแอปพลิเคชัน KTB netbank ได้อีกด้วย


READ MORE :