ส่งของรวดเร็วทันใจ ถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย

รู้ไหมว่า…นอกจากบริการส่งพัสดุ หรือส่งอาหารแล้ว ณ ปัจจุบันมีบริการขนส่งสินค้าแช่แข็ง หรือของเย็นทุกชนิดอีกด้วย โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างคงที่ ไม่ทำให้อาหารเกิดความเสียหายหรือเน่าเสีย รับรองว่าถึงมือผู้รับโดยสวัสดิภาพ

ถือเป็นนวัตกรรมการขนส่งที่มีความพัฒนาก้าวหน้าไปไกล ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างตรงใจ รวมถึงมีตัวเลือกที่เหมาะสมแก่การใช้งานมากขึ้น ที่ไหนมีบริการขนสงสินค้าแช่แข็งบ้าง ? เราได้รวบรวมมาบอกคุณแล้ว โดยแต่ละที่มาพร้อมบริการดีเยี่ยม ส่งของรวดเร็วทันใจ ที่สำคัญพัสดุไม่มีบุบสลายได้รับความประทับไม่รู้ลืมแน่นอน

SCG Express Cool Ta-Q-Bin

ไม่ว่าจะเป็นของสด อาหารทะเล ผลไม้ หรือพัสดุที่ต้องยู่ในอุณภูมิที่มีความเย็นคงที่ ที่นี่ก็สามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกัะบพัสดุแต่ละชนิด โดยเป็นการขนส่งแบบ Cool Ta-Q-Bin โดยมีระบบควบคุมอุณหภูมิ 2 แบบ1,

1. บริการส่งสินค้าแช่เย็น

มีระบบควบคุมอุณหภูมิที่รักษาความเย็นได้ที่ 0-8 องศาเซลเซียส

2. บริการส่งสินค้าแช่แข็ง

มีระบบควบคุมอุณหภูมิที่รักษาความเย็นได้ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส

**รับน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมและบริการเฉพาะในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ยกเว้นจ.นครปฐม

◊ เงื่อนไขการจัดส่ง
 • สินค้าต้องอยู่ในกล่องพัสดุที่เหมาะสม
 • สินค้าต้องถูกปรับให้อยู่ในอุณหภูมิความเย็นที่เหมาะสมก่อนทำการจัดส่ง
 • พัสดุมีโอกาสสัมผัมกับอุณหภูมิภายนอกตอนที่คัดแยกพัสดุ หรือขนถ่ายสินค้าในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่่งเป๋็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
 • Cool TA-Q-BIN ให้บริการเฉพาะพัสดุที่มีขนาดไม่เกิน Size 120 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น
 • พัสดุที่จัดส่งต้องไม่บรรจุอยู่ในโฟม
◊ สินค้าที่ไม่รับส่งแบบ Cool TA-Q-BIN
 • สินค้าที่ไม่ได้ถูกปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมก่อนการจัดส่ง
 • พัสดุที่ไม่ระบุวันจัดส่ง
 • พัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนด

Fed Ex Healthcare Priority

รับจัดส่งพัสดุแช่เย็น และแช่แข็งที่เสี่ยงต่อการเน่าเสียได้ง่าย รวมถึงรับขนส่งพัสดุทางการแพทย์ในอุณหภูมิที่มีคสบคุมคงที่ โดยมีอุณหภูมิการจัดส่งที่เหมาะสม ดังนี้

◊ FedEx Customized Freight
 • ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีคอมเพรสเซอร์ C-Safe (+4°C ถึง +25°C) โดยจะรักษาระดับอุณหภูมิภายในให้คงที่โดยไม่ต้องใช้น้ำแข็งแห้ง
 • ตู้คอนเทนเนอร์แบบน้ำแข็งแห้ง/ Envirotainer (-20°C ถึง +25°C) สามารถรักษาอุณหภูมิการจัดส่งในระดับที่กำหนดไว้ และมีการติดตามอุณหภูมิตั้งแต่รับพัสดุจนถึงการส่งมอบ
 • มีบรรจุหีบห่อแบบควบคุมอุณหภูมิอื่นๆ (-150°C ถึง +25°C)
◊ FedEx® Cold Shipping Package
 • มีขนาดกล่องพัสดุให้เลือก 3 แบบ เล็ก กลาง ใหญ่
 • ไม่ต้องใช้เจล หรือน้ำแข็งแห้งในการเก็บความเย็น
 • ยูนิตระยะเวลาแบบมาตรฐานหรือยูนิตแบบขยายระยะเวลา สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้สูงสุดถึง 48 หรือ 96 ชั่วโมง ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอก
◊ FedEx® Deep Frozen Shipping Solution
 • มีเทคโนโลยีไอเย็นแบบแห้ง ที่ชาวยรักษาอุณหภูมิ -150°C ได้นาน 10 วัน
 • ไม่ต้องใช้กล่องเก็บความเย็นหรือน้ำแข็งแห้ง
◊ บรรจุในหีบห่อแบบควบคุมอุณหภูมิ
 • สามารถควบคุมอุณหภูมิโดยใช้น้ำแข็งแห้ง โดยมีอุณหภูมิความเย็น ถึง -70°C

Inter Express Chilled & Frozen

มีกระเป๋าเก็บความเย็นที่ช่วยควบคุมอุณหภุมิ โดยสามารถความคุมความเย็นได้ถึง โดยมีบริการ 2 รูปอบบ คือ มี 2 รูปแบบ คือ Frozen หรือ แช่แข็ง (ต่ำกว่า -15 °C) และ Chilled หรือ แช่เย็น (0-8°C)

◊ คุณสมบัติเด่น 
 • มีอุปกรณ์การบรรจุแบบพิเศษ และมีกระเป๋าที่ช่วยรักษาความเย็นได้ดี
 • สามารถควบคุมอุณหภูมิได้นาน 36 ชั่วโมง
 • สินค้าไม่บุบสลายระหว่างการขนสง
 • สามารถส่งของแช่เย็น หรือแช่แข็ง จากกรุงเทพฯ ไปต่างจัดหวัดได้โดยไม่เสียอุณหภูมิ

ทั้ง 3 บริษัทขนส่งพร้อมส่งพัสดุที่แช่เย็น และแช่แข็งได้อย่างมีคุณภาพถึงมือผู้รับโดยไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น โดยมีวิธีการจัดเก็บอุณหภูมิที่ได้มาตรฐาน ถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่มาพร้อมความสะดวกสบาย

ขอบคุณภาพจาก : FedEx, InterExpress, SCG EXPRESS

♦ คลิกอ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม 

⇒ 20 บริการ ขนส่ง สินค้า ไปรษณีย์ ภายในประเทศ

⇒ ทำไม Lalamove ถึงเป็นบริษัทขนส่งที่ได้รับความนิยม ?

⇒ ขายของออนไลน์ให้ปัง ด้วย Shippop เลือกขนส่งราคาดีสุด รับถึงบ้าน

⇒ วันหยุดไปรษณีย์ 2561 รวม 17 วัน รวมวันหยุดราชการเพิ่มเติม