Home บทความ ปิดหนี้ กยศ. 62 ได้ลดหย่อนเงินต้น 3% พร้อมเบี้ยปรับคนเบี้ยวหนี้

ปิดหนี้ กยศ. 62 ได้ลดหย่อนเงินต้น 3% พร้อมเบี้ยปรับคนเบี้ยวหนี้

ปิดหนี้ กยศ. 62 ได้ลดหย่อนเงินต้น 3% พร้อมเบี้ยปรับคนเบี้ยวหนี้

กยศ. ให้ใครปิดหนี้ก่อนกำหนดลดลด 3%

กยศ. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คือ หน่วยกองทุนพร้อมใบกำกับของกระทรวงการคลัง และมีวัตถุประสงค์ในส่วนของการส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในการกู้ยืม สำหรับนักเรียนนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่ผู้ที่กู้ยืมต้องทำการชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดเมื่อจบการศึกษา ซึ่ง กยศ.แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1.ผู้กู้ยืมรายใหม่ 2. ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา 3. ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี โดยการกู้ยืมนั้นจะมีอัตราดอกเบี้ยการชำระหนี้คืนต่ำ และเปิดโอกาสให้เหล่านักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์จริงๆ ได้ศึกษาเล่าเรียนกัน

แต่ก็ใช่เรื่องที่ดีต่อ ทางด้าน กยศ. เสมอไปเพราะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนผู้ที่ติดหนี้กยศ. และไม่ยอมชำระคืนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางด้านกยศ. เองก็เล็งเห็นถึงปัญหา และ แนวทางการแก้ไข เพื่อให้ผู้ที่เคยกู้ยืมไปนั้นได้ชำระเงิน กยศ. ตามเวลาที่กำหนด

ล่าสุด ทางด้าน กยศ. นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชี้แจงว่า ทาง กยศ. ได้ออกระเบียบเพื่อให้สิทธิ์สำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ หรือผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ อีกทั้งมีความตั้งใจในการชำระหนี้ให้ครบก่อนกำหนด หากมาปิดบัญชีหนี้จะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ซึ่งมาตรการนี้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการชำระเงินคืนรวมถึงเงื่อนไขในการผ่อนผันการชำระเงินคืน กองทุนลดหย่อนหนี้ ซึ่งระบบจะทำการลดหนี้ให้อัตโนมัติ เมื่อผู้กู้ยืมติดต่อชำระปิดหนี้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

โดยทาง กยศ. ได้อนุมัติมาตรการ ปิดหนี้ กยศ. 62 ได้ลดหย่อนเงินต้น 3% และมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระหนี้และปิดบัญชีเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ทุกราย โดยที่จะทำการปรับลดดอกเบี้ยให้ 85% ของเบี้ยปรับสำหรับผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้  ในวันที่ชำระหนิ้ดบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 61 – 31 พ.ค. 62 ซึ่งคาดการณ์ว่ามาตรการณ์นี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกันตัดสินใจชำระและปิดบัญชีเพื่อปลดภาระหนี้ของตัวเองได้เร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนแจ้งขอใช้สิทธิ์ลดเบี้ยปรับ และติดตามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กยศ.

ถือเป็นโอกาศที่ดีของผู้ที่กำลังต้องการปิดหนี้ หรือ ปิดบัญชีกยศ. ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลที่เคยผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ ซึ่งหากคุณไม่เคยผิดนัดชำระหนี้และต้องการปิดบัญชี ก็จะได้รับส่วนลดเงินต้น 3% แต่หากคุณมีการผิดชำระหนี้และต้องการปิดบัญชีก็ให้แจ้งกับทาง กยศ. เพื่อรับส่วนลดของเบี้ยปรับได้ถึง 85% เพื่อเป็นการส่งต่ออนาคตของรุ่นน้องที่ต้องการกู้ยืมเพื่อนำไปศึกษาต่อเช่นเดียวกัน เพราะหากมีคนที่เบี้ยวหนี้ หรือ ไม่ยอมจ่ายในส่วนของเงินกยศ. ที่กู้ยืมไปนั้นก็จะทำให้ทาง กยศ. ไม่มีงบหรือทุนในการส่งต่อนั้นเอง สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับ กยศ. ได้ที่ 020164888 กด 9

 : READ MORE : 

 

Exit mobile version