ปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน แก้ไขอย่างไร ?

ทำไมผู้รับเหมาถึงทิ้งงาน เจ้าของบ้านควรทำอย่างไร?

การจะปลูกบ้านสักหลังไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ เลย เจ้าของบ้านต้องมีการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องของทุนทรัพย์ ต้องมั่นใจว่าจะบริหารจัดการให้บ้านหลังนี้เกิดเป็นรูปเป็นร่างจนแล้วเสร็จสมความตั้งใจโดยก่อให้เกิดปัญหาให้น้อยที่สุด

เพราะการสร้างบ้านใช้เงินไม่ใช่น้อยและคงมีเจ้าของบ้านน้อยคนนักที่จะควักค่าบ้านจ่ายด้วยเงินเก็บของตัวเองล้วน ๆ โดยไม่ขอกู้ธนาคาร ดังนั้นในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ เงินจึงเป็นปัจจัยสำคัญในส่วนของเจ้าของบ้านเองที่ก็อยากได้บ้านในราคาถูกแต่ดี และในส่วนของผู้รับเหมาก็เช่นกันที่อยากได้กำไรมาก ๆ

หลายครั้งที่พบว่ายังไม่ทันไรก็มีเรื่องปวดหัวให้ได้กลุ้มใจเกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาเรื่อง “ผู้รับเหมาทิ้งงาน” ซึ่งพบได้บ่อยจนทำให้หลายคนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่ออาชีพผู้รับเหมา แต่ก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าผู้รับเหมาที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตก็มีอยู่เยอะนะครับ เพราะในความเป็นจริงแล้วคงไม่มีผู้รับเหมาคนไหนอยากทำให้ตัวเองต้องเสียเครดิตจริงไหม

ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้รับเหมาทิ้งงานนั้นมาจากเรื่องใดบ้าง

1 เจ้าของบ้านประเมิณค่าก่อสร้างต่ำเกินไป

การประเมิณค่าก่อสร้างต่ำเกินไป ทำให้เลือกจ้างผู้รับเหมาที่เสนอราคาต่ำตามมา สุดท้ายแล้วทำให้เกิดสภาวะขาดทุนของผู้รับเหมา นำมาซึ่งการลดสเปควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างส่งผลให้ได้งานไม่มีคุณภาพ ลดคนงานเพื่อลดรายจ่ายเรื่องค่าแรงส่งผลให้งานล่าช้า ยิ่งนานวันปัญหายิงพอกพูนทำให้ผู้รับเหมาทิ้งงานในที่สุดเนื่องจากคิดแล้วไม่คุ้มที่จะทำต่อ

2 ผู้รับเหมารับงานมากเกินไป ทำให้บริหารจัดการด้านการเงินไม่ดี

ปัญหานี้พบได้บ่อย เพราะผู้รับเหมาแต่ละรายมักจะรับงานมากกว่าหนึ่งที่อยู่แล้ว ปัญหาก็คือการบริหารจัดการด้านเวลาก็ดี ค่าใช้จ่ายหมุนเวียนก็ดี ย่อมตามมาเช่นกัน โดยเฉพาะหากรับงานซ้อนกันหลายเจ้า ยิ่งส่งผลเสียเนื่องจากการก่อสร้างบ้านหลังหนึ่ง ๆ ก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไป ยิ่งไปกว่านั้นหลายครั้งพบว่าผู้รับเหมาเอาเงินค่างวดจากหลังนี้มาหมุนเวียนจ่ายค่าแรง ค่าอุปกรณ์ก่อสร้างอีกหลังหนึ่งเพราะขาดสภาพคล่อง ขาดแคลนแรงงาน เป็นเหตุให้เกิดปัญหากับเจ้าของบ้านตามมา ยิ่งนานวันปัญหายิ่งมากและยากที่จะแก้ไข เป็นเหตุให้ทิ้งงานไปในที่สุด

3 เจ้าของบ้านเอาเปรียบผู้รับเหมามากเกินไป

กรณีนี้เกิดจากเจ้าของบ้านอยากเปลี่ยนแปลงแบบ เอาโน่น เอานี่เพิ่มภายหลังที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้แล้ว หรืออาจเกิดจากการไม่ทำข้อตกลงตั้งแต่ทีแรกว่าเจ้าของบ้านคนใดเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจเพียงผู้เดียว บางครั้งอาจทำให้การสั่งการทับซ้อนไม่ตรงกันกับที่คุยกันไว้กับผู้รับเหมา ส่งผลให้งบประมาณบานปลายในที่สุด ผลที่ตามมาคือเจ้าของบ้านไม่ยอมจ่าย ผู้รับเหมาก็ไม่ยอมทำงานต่อ

4 ผู้รับเหมาประวัติไม่ดี / ขาดความรู้ / สัญญาว่าจ้างไม่รัดกุมพอ

หากสัญญาว่าจ้างไม่รัดกุมอาจเปิดช่องให้ผู้รับเหมาที่เจ้าเล่ห์และมีประวัติไม่ดีอยู่แล้วหาทางหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายและความรับผิดได้ง่าย ๆ หรือเจ้าของบ้านโชคร้ายได้ผู้รับเหมาที่มีเจตนาดีมาตั้งแต่แรกแต่ขาดความรู้และประสบการณ์ในเนื้องานตรงจุดนี้ก็ต้องทำใจถึงผลลัพธ์ที่ตามมา แล้วค่อยไปอาศัยข้อกฎหมายเล่นงานในภายหลัง

5 เหตุสุดวิสัยระหว่างก่อสร้างจนยากจะแก้ไข

กรณีนี้พบมากในการรีโนเวท หรือซ่อมแซมบ้านในภายหลัง บางครั้งผู้รับเหมาเข้ามาตรวจดูหน้างาน ตีราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาทำงานที่หน้างานเข้าจริง ๆ กับพบปัญหาอื่นที่ไม่คาดคิด และร้ายแรงถึงขนาดทำงานต่อไม่ได้ ตรงจุดนี้ผู้รับเหมากับเจ้าของบ้านควรค่อย ๆ พูดคุยหาทางออกร่วมกันปรับเรื่องราคาใหม่ให้เหมาะสมจะดีที่สุด

ทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างปัญหาที่เป็นสาเหตุให้ผู้รับเหมาทิ้งงาน สรุปก็คือในส่วนของท่านเจ้าของบ้านต้องรัดกุมเรื่องสัญญาว่าจ้าง โดยต้องมีความเสมอภาค เหมาะสมกับทั้งสองฝ่ายนึกถึงใจเขาใจเราให้มาก ขณะเดียวกันในส่วนของผู้รับเหมาก็ไม่ควรเห็นแก่เงินอยากได้งานจนขาดจรรยาบรรณของอาชีพ อะไรที่จะทำให้ตัวเองรับภาระหนักเกินไปควรแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบตั้งแต่ก่อนว่าจ้างและหาทางออกร่วมกัน ไม่ใช่คิดราคาถูกๆเพื่อให้ได้งาน และไปลดสเปคของในภายหลัง หรือนำเงินก้อนอีกงานมาหมุน เพราะถ้าเป็นลักษณะนี้ปัญหาจะกลายเป็นดินพอกหางหมู เสียเงิน เสียเวลา เสียชื่อเสียงตัวเองด้วย

อ่านเพิ่มเติม :