ads

ประกาศคุมค่าไฟ – ค่าน้ำหอพัก 2561

เรื่องค่าไฟ ค่าน้ำหอพักถือว่าเป็นอะไรที่มองห้ามและไม่สนใจไม่ได้เลย แล้วยิ่งในปัจุบันนั้นค่าไฟและค่าน้ำแต่ละพื้นที่หรือหอก็เก็บไม่เท่ากัน เพราะเหตุนี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างมาก สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟค่าน้ำ และอีกอย่างเลยคือ เพื่อนคนไหนที่กำลังพบกับปัญหาดังกล่างนี้อยู่ วันนี้ไม่ต้องกังวลต่อไปอีกแล้ว เพราะวันนี้เรามีข่าวสารดีๆมาฝากกัน แน่นอนว่าหมดปัญหาการเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินอัตรา

ปรับใช้แล้ว คุมค่าไฟ – ไฟหอพัก 2561

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการประชุม คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ได้มีการเปิดเผยว่าจะมีการแก้ไขปัญหาการใช้บริการเช่าที่พักอาศัย เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเข้ามาอย่างมากว่าผู้ประกอบการหอพักเก็บค่าไฟค่าน้ำแพง ซึ่งปัญหาดังดล่าวนี้ต้องมีการดูแลและให้ความช่วยเหลือ และมอบความยุติธรรม ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้มีผลกระทบต่อหลายกลุ่มอย่างเช่น นักศึกษา คนงาน หรือครอบครัวทั่วไป สคบ. ได้มีการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด ลงไปในสัญญาอย่างชัดเจนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา โดยมีการระบุเกี่ยวกับการเช่า โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ ที่ให้ผู้เช่า กำหนดระยะเวลาในการเช่า พร้อมอัตราค่าบริการต่างๆ และระยะเวลาในการเช่า เครื่องใช้ต่างๆภายในค่าพักอย่างเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ  หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิด มีโทษคือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีการยกเลิกสัญญาฉบับเก่าที่เคยทำไว้กับผู้เช่าทั้งหมด แล้วมาให้ผู้เช่ามาทำสัญญาใหม่ ภายใต้ข้อกำหนดใหม่ที่ประกาศไว้ในกฎหมายดังกล่าวเท่านั้น

โดยในประกาศนี้จะมีการดำเนินการเช่น เรื่องของมิเตอร์ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือต้องเก็บไม่สูงเกินไป ด้วยอัตราที่การไฟฟ้าฯหรือการประปาฯเรียกเก็บ  ไม่เกิน 20%ห้ามเรียกเก็บ เงินประกันความเสียหายเกิน 50% ของอัตราการเช่น โดยจะต้องเก็บเงินประกันไม่เกิน 1 เดือน  โดยกฎหมายนี้ บังคับใช้กฎหมายคุมเก็บค่าน้ำ-ค่าไฟ หอพัก 1 พ.ค.นี้

เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ หรือการเรียกเก็บมากเกินไป โดย โดยกฎหมายนี้ บังคับใช้กฎหมายคุมเก็บค่าน้ำ-ค่าไฟ หอพัก 1 พ.ค.นี้ แน่นอนต่อไปนี้ได้จ่ายค่าไฟค่าหอได้ตามอัตรที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว หากพบเห็นหรือผู้ให้เช่าไม่ทำตามกฎหมายที่กำหนด สามารถฟ้องได้เลย ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้