เพิ่มวงเงินบัตรคนจน พยุงเศรษฐกิจกลางปี 2562

มาตรการเพิ่มเงินบัตรคนจน 2562 หลังจากที่ทางรัฐบาลได้มอบของขวัญให้แก่ประชาชนที่ถืบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ทั้งในส่วนของค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน และค่าเดินทางในการรักษาพยาบาล ซึ่งทางด้านกระทรวงการคลังได้มีการเตรียมอัดฉีดงบประมาณถึง 13,200 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2562 ในการเพิ่มวงเงินในบัตรผู้มีรายได้น้อย ผ่าน 4 มาตรการ เพื่อส่งเริมการใช้จ่ายในประเทศและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1 ผู้พิการ

สำหรับคนพิการ จะได้รับเบี้ยคนพิการเพิ่มเติมจากเดิม 200 บาทต่อคน ต่อเดือน ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ย. 62 เป็นการบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่าย การดูแลสุขภาพ และการเดินทาง สำหรับผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนและมีบัตรประจำตัวผู้พิการอย่างถูกต้อง จำนวน 1.16 ล้านราย

2 เกษตรกร

สำหรับผู้ที่มีอาชีพเกษตรกร จะได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกร 1,000 บาท ต่อคน เพื่อช่วยเหลือค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และปุจจัยการผลิตอื่นๆ ในช่วงที่รายได้เกษตรกรหดตัว ราคาผันผวน สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4.1 ล้านบาท เงินที่ได้จะได้รับเงินเพียงครั้งเดียว ภายในวันที่ 15 พ.ค. 62

3 พ่อแม่

สำหรับพ่อแม่ จะได้รับเงิน 500 บาทต่อบุตร 1 คน ไม่จำกัดจำนวนบุตร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่ สำหรับลูกน้อยทั้งในเรื่องของต่าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การศึกษาช่วงลูกเปิดเทอม ซึ่งเป็นช่วงที่มีค่าใช้จ่ายสูงของปี สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรกำลังเรียนในระดับชั้นมัธยมลงมา จำนวน 2.7 ล้านราย โดยจะได้รับเงินครั้งเดียว ภายในวันที่ 15 พ.ค. 62 เพื่อนำไปซื้อชุดและอุปกรณ์การเรียน

4 ผู้ถือบัตร

ช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาปากท้อง การเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าเป็น 500 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน จำนวน 14.5 ล้านราย โดยมีการเพิ่มวงเงินให้เป็นเวลา 2 เดือน ระยะเวลาตั้งแต่ พ.ค. – มิ.ย. 62 ผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปี จากที่เคยได้วงเงิน 300 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 500 บาท ผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จากที่เคยได้วงเงิน 200 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาทต่อเดือนนั่นเอง

ซึ่งทั้ง 4 มาตรการนี้จะมีการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไข โดยสามารถนำเงินไปใช้จ่ายหรือรูดซื้อสินค้าและบริการในส่วนของร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่ร่วมรายการได้เลย โดยวงเงินที่สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้มี 3 มาตราการช่วยเหลือเพิ่มเติมคือ เงินช่วยเหลือพ่อแม่ เงินช่วยเหลือเกษตรกร และเบี้ยสำหรับผู้พิการ ซึ่งสามารถ >> เช็คดูวิธีกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการรับเงินเพิ่มเติมครั้งนี้ซึ่งจะมีแค่ ในส่วนของเงินช่วยเหลือเกษตรกร และ เงินช่วยเหลือบุตรที่จะได้รับเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ถือเป็นมาตรการการช่วยดูและเศรษกิจในช่วงกลางปี 2562 หลังจากที่ได้มีการพับโครงการแจกเงินเที่ยว 55 เมืองรองลงไปนั่นเอง

 READ MORE :