ต่อเติมบ้านกรณีใดบ้าง ทำได้ทันทีไม่ผิดกฎหมาย

ดัดแปลงบ้านแบบใด ไม่ต้องขออนุญาต

เชื่อว่าเจ้าของบ้านทุกคนพอปลูกบ้านหรือซื้อบ้านมาสักระยะ ก็เริ่มที่จะมองเห็นช่องทางขยับขยายเนื้อที่ภายในบ้านเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น บางบ้านมีสมาชิกเพิ่ม จำเป็นต้องปรับปรุง ต่อเติม หรือดัดแปลงบ้านให้เหมาะสมตามมา ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาและพบเห็นได้อยู่บ่อย ๆ

อย่างไรก็ตามมีเจ้าของบ้านจำนวนไม่น้อยที่ขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย หลายกรณีลงมือต่อเติม ดัดแปลงบ้านไปโดยไม่รู้ว่า “ต้องขออนุญาตก่อน” กระทำไปโดยพลการถือว่าผิดกฎหมายก็มีเยอะ ดังนั้นในวันนี้ทีมงาน Promotions จะมาแชร์ข้อมูลการต่อเติมบ้านแบบไหนบ้างที่ทำได้ทันที่ ถูกกฎหมาย ไม่ต้องขออนุญาต และกรณีใดบ้างที่ต้องขออนุญาตก่อน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ให้คำนิยามของคำว่า อาคาร หมายถึง “ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้” ดังนั้นการจะทำการต่อเติมดัดแปลงกับอาคารในกลุ่มดังกล่าวตามกฎหมายแล้วต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดัดแปลง หมายถึง “เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบรูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่กำหนดในกฎกระทรวง”

ต่อเติมบ้านกรณีดังต่อไปนี้ไม่ต้องขออนุญาต (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 11)

1. การ เพิ่ม หรือ ลด พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านชั้นใดชั้นหนึ่งซึ่งรวมกันแล้ว ไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่มีการเพิ่ม ลด จำนวนเสาหรือคาน (ถ้าเกิน 5 ตารางเมตร ต้องขออนุญาต)
2. การ เพิ่ม หรือ ลด เนื้อที่ในส่วนของ หลังคา รวมกัน ไม่เกิน 5 ตารางเมตร (ถ้าเกิน 5 ตารางเมตร ต้องขออนุญาต)
3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคาร ที่ใช้วัสดุ ชนิด จำนวน หรือขนาดเดียวกันกับของเดิม (ถ้าใช้วัสดุต่างชนิด ขนาด จำนวน ต้องขออนุญาต)
4. การเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งภายในตัวอาคารในส่วนโครงสร้างโดยใช้วัสดุชนิดเดียวกันกับของเดิม หรือ วัสดุชนิดอื่น ที่ไม่ได้เป็นการเพิ่มน้ำหนักเกินกว่า 10% ของน้ำหนักเดิม (ถ้าเกิน 10% ต้องขออนุญาต)
ตัวอย่าง = ต้องการเปลี่ยนประตูเก่าน้ำหนัก 10 กก. ประตูใหม่ต้องทำจากวัสดุชนิด ขนาดเดียวกันกับประตูเก่า หรือหากวัสดุต่างชนิด แต่น้ำหนักต้องไม่เกิน 11 กก. เป็นต้น
5. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด เนื้อที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง (ไม่ใช่ส่วนโครงสร้าง) และไม่ใช่การเพิ่มน้ำหนักโครงสร้างตรงจุดนั้นเกิน 10% ของโครงสร้างเดิม ดังนั้นถ้าเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด และเป็นการเพิ่มน้ำหนักโครงสร้างเกิน 10% (ต้องขออนุญาต)

จากกรณีดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าที่พบในปัจจุบันเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ละเลยไม่ได้ทำตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ คือขออนุญาตกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน แต่ก็ได้รับการอนุโลมเพราะไม่ได้มีการร้องเรียนจากเพื่อนบ้านหรือไม่ได้เป็นภัยกับคนในชุมชนแต่อย่างใด แต่จะเป็นการดีที่สุดหากเจ้าของอาคาร บ้านเรือน ได้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความสบายใจ ซึ่งขั้นตอนในการขออนุญาตกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย

ขั้นตอนยื่นขออนุญาตต่อเติมบ้าน มีดังนี้

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเขตในท้องที่ของบ้านที่เราตั้งอยู่
2. ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี
3. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือยื่นขอรับใบอนุญาต ได้แก่
-ยื่นขอใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ภายใน 45 วัน (นับแต่วันที่ขออนุญาต)
-เมื่อได้รับหนังสือแจ้งใบอนุญาติก่อสร้างแล้ว ให้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายใน 30 วัน

และทั้งหมดนี้ก็คือเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่นำมาฝากคุณผู้อ่านกันในวันนี้ เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆ คนโดยเฉพาะท่านเจ้าของบ้านที่กำลังมีแพลน ดัดแปลง-ต่อเติม บ้านที่อยู่อาศัยหลังหน้าฝนผ่านพ้นในเร็ว ๆ นี้ และแน่นอนว่าคิดถึงงานซ่อม-สร้าง ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้บ้านของคุณปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ต้องคิดถึง ผลิตภัณฑ์ตรา จระเข้ เพราะตอบโจทย์อย่างยิ่งตรงจุดนี้ ด้วยเป็นวัสดุซ่อมสร้าง มาตรฐานระดับโลก ทั้งยังเหมาะกับทุกสภาพอากาศในบ้านเรา ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา ทนทานอยู่กับบ้านคุณไปนานหลายสิบปี สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ซ่อมสร้างตรา จระเข้ เพิ่มเติมได้ที่

ช่องทางการติดต่อ
☎️ Tel. >> 02-720-1112
🐊 Chatเข้>>m.me/JorakayPage
📱 Line@ >> https://goo.gl/WVKLjg
💻 Website>>https://www.jorakay.co.th

อ่านเพิ่มเติม :

ตามไปดูโปรโมชั่น Jorakay ได้ที่ Line@ ครับ
เพิ่มเพื่อน