ตรวจสอบเงินคืนภาษี 2563 ทำแบบไหนได้บ้าง

เข้าสู่ช่วงต้นปี 2563 เช่นนี้แน่นอนว่าหน้าที่สำคัญของมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย นั่นก็คือ “การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ที่ถือเป็นหน้าที่หลักของผู้เสียภาษี ซึ่งถึงแม้ว่าคุณจะมีรายได้ที่ไม่ถึงเกณฑ์ในการเสียภาษี แต่ก็ต้องมีหน้าที่ในการยื่นภาษี โดยเป็นการแสดงรายได้ของคุณ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการยื่นภาษีจะทำเพียงแค่ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น สำหรับในปี 2563 นี้การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 อีกทั้งยังมีการเพิ่มความสะดวกสบายในการยื่นภาษี ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร หรือผ่าน แอปพลิชั่น RD Smart tax ที่จะใหคุณสามารถยื่นภาษีได้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2563

เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมาทางด้านกรมสรรพากร ได้มีการยกเลิกการส่งเช็คคืนเงินภาษี แต่มีช่องทางในการคืนภาษีช่องทางอื่นแทน โดยการใช้บริการพร้อมเพย์ ที่ให้คุณสามารถรับคืนเงินภาษีได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสะดวกสบายมากกว่า โดยการใช้เลขบัตรประจำตัวชาชนที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพย์ ในการรับเงินคืน สำหรับใครหลายๆ คน เมื่อยื่นภาษีเรียบร้อยแล้วหากต้องการตรวจสอบสถานะของการคืนเงินภาษีในปี 2563 จะสามารถทำผ่านช่องทางไหนได้บ้าง และต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมใดๆ ให้ทางกรมสรรพากรหรือไม่ สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางไหนได้บ้างวันนี้ เรารวบรวมข้อมูลมาให้แล้วค่ะ


การตรวจสอบสถานะของการคืนภาษี


การตรวจสอบสถานะของการคืนภาษี เมื่อทำการยื่นภาษีเรียบร้อยแล้ว จะมีการขอคืนภาษีโดยเราสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ rd.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของทางกรมสรรพากร เพื่อตรวจสอบการดำเนินการว่าการยื่นภาษีและการขอคืนภาษีของเรานั้น ถึงขั้นตอนไหนและมีเอกสารต่างๆ เพิ่มเติมที่กรมสรรพากรต้องการหรือไม่ โดยเราสามารถ ตรวจสอบข้อมูลเพียง กรอกชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งคุณควรหมั่นเข้ามาตรวจเช็คอยู่สม่ำเสมอ เนื่องจากในบางครั้งหากคุณตรวจสอบแล้ว พบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ และทางด้านกรมสรรพากรอาจต้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากเรา ในการตรวจสอบ การขอเงินคืนนั้นเอง เราจะได้สามารถเตรียมและยื่เอกสารเพิ่มเติมได้ทันทีนั่นเอง


ช่องทางสำหรับการรับเงินคืนภาษี


สำหรับช่องทางการรับเงินคืนภาษีในปี 2563 นั้น ช่องทางที่รวดเร็วที่สุดดูเหมือนจะเป็นช่องทางผ่านพร้อมเพย์ ที่ทางกรมสรรพากร ได้มีการปรับปรุงการให้บริการคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เข้าสู่บัญชีเงินฝากธนาคารนั้น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สำหรับผู้เสียภาษีและยังลดรูปแบบการมอบเช็คแบบกระดาษ อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่สามารถได้รับเงินภาษีคืนแบบรวดเร็ว ซึ่งเราสามารถสมัครบริการพร้อมเพย์และผูกบัญชีพร้อมเพย์เข้ากับบัตรประชาชนของเรา ก่อนทำการยื่นภาษีเพราะถ้าหากไม่มีการเรียกตรวจเอกสารเพิ่มเติมจากทางกรมสรรพากรนั้น เราจะสามารถมีสิทธิ์ได้รับเงินภาษีคืนรวดเร็วมากกว่า ช่องทางปกตินั่นเอง

การเลือกรับเงินคืนภาษีเข้าสู่บัญชีธนาคาร

ในปัจจุบันการเลือกรับเงินภาษีเข้าสู่บัญชีธนาคารมี 2 ทางเลือก ด้วยการคือ 1 เข้าสู่บัญชีธนาคารกรุงไทย 2 เข้าสู่บัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. โดยสามารถนำหนังสือแจ้งคืนภาษีติดต่อยังธนาคารไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยหรือธ.ก.ส. เพื่อนำเงินเข้าบัญชี อีกทั้งยังต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทยหรือธ.ก.ส. ในการดำเนินการและที่สำคัญต้องใช้หนังสือแจ้งภาษีเงินคืน ที่ได้รับจากกรมสรรพากรในการนำเงินเข้าบัญชีด้วยนะคะ โดยทางกรมสรรพากรจะทำการจัดส่งหนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้คุณทางไปรษณีย์ โดยต้องนำหนังสือแจ้งคืนภาษีที่ได้จากทางกรมสรรพากรพร้อม บัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือธนาคาร ธ.ก.ส.ภายในวันที่ระบุไว้ในหนังสือเพื่อทำการนำเงินเข้าบัญชี

ไม่มีบัญชีสามารถทำผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

หากไม่มีบัญชีเงินฝากทั้งของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารธกสรวมถึงไม่มีบัญชีพร้อมเพย์สามารถรับเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ที่เป็นไปตามระบบที่ธนาคารกำหนด

หลังจากที่คุณทำการยื่นภาษีเสร็จเรียบร้อยนั้นควรหมั่นตรวจเช็คอยู่เสมอ ว่ามีการขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางกรมสรรพากรหรือไม่ รวมถึงเอกสารต่างๆ นั้นเรียบร้อยแล้วหรือยัง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลหลังจากยื่นเอกสารไปแล้ว 1 วันทำการผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากร หรือแอพพลิเคชั่น RD Smart tax ซึ่งหากมีข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ตกหล่นเราจะได้สามารถยื่นเอกสาร ได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกัน รู้แบบนี้แล้วสำหรับ ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2563 นี้ ก็สามารถยื่นได้เลยเมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว เพราะยิ่งหากคุณยื่นไว้ก็มีโอกาสได้รับเงินคืนภาษีเร็ว

ตรวจสอบเงินคืนภาษีอีกทั้งยังมีอีกหลายช่องทางให้คุณสามารถเลือกยื่นภาษีได้ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอผ่านช่องทางเว็บไซต์กรมสรรพากรหรือยื่นผ่านแอปพลิเคชั่น ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android เพื่อความรวดเร็วในการยื่นภาษีของคุณนั่นเองค่ะ กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขอคืนภาษี และยังไม่ได้รับเงินคืน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 หรือ งานคืนภาษี สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ทั่วประเทศได้เลยนะคะ

 READ MORE : 

มาดูวิธียื่นภาษี 2562 ก่อน 31 มีนา 2563 ฉบับคนที่ทำไม่เป็นเลย