การรถไฟไทย แจกข้าวหอมดอกมะลิ 105 แก่ผู้ที่เดินทาง ปีใหม่ 2563

เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่เช่นนี้หลายคนคงเตรียมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งประเทศไทยเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวสวยงามต่างๆ มากมายให้ได้ไปสัมผัสกัน อีกครั้งในการเดินทางออกต่างจังหวัด ในช่วงเทศกาลเช่นนี้ก็มีหลากหลายช่องทางที่ ให้บริการไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสาธารณะ การเดินทางโดยเครื่องบิน การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือแม้แต่การใช้บริการของรถไฟไทยให้คุณสามารถนั่งรถไฟ ไปยังจังหวัดต่างๆ ได้

อีกครั้งการเดินทางโดยรถไฟ ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับนักเดินทางคนที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาเนื่องจากราคาไม่แพงมาก อีกทั้งยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ต่างๆ ตามข้างทางรถไฟได้อีกด้วย
สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ใครที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวด้วย รถไฟนั้นเพื่อเตรียมได้รับของขวัญพิเศษจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้แก่ผู้ที่เดินทางจากหัวลำโพงโดยการแจกข้าวสารซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 105 นั่นเอง

สำหรับข้าวหอมมะลิ 105 ถือเป็นข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยมีลักษณะกลิ่นหอมคล้ายใบเตยอีกทั้งยังเป็นข้าวพันธุ์ที่สามารถปลูกได้แค่เฉพาะที่ไทยเท่านั้นเพื่อให้ได้คุณภาพข้าวที่ดีและเป็นข้าวหอมมะลิที่เป็นสินค้าส่งออก ไปทั่วโลก อีกครั้งได้มีการคัดพันธุ์ข้าวหอมในเขตอำเภอบางคล้าซึ่งก็คัดเลือกจนได้พันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ที่เป็นข้าวขาวดอกมะลิ 4-2-105 ซึ่งมีความหมายดังนี้สำหรับหมายเลข 4 หมายถึงอำเภอที่เก็บมาคืออำเภอบางคล้าหมายเลข 2 คือชื่อพันธุ์ข้าวที่เก็บในอำเภอนั้นคือพันธุ์หอมมะลิและหมายเลข 105 คือตำแหน่งรวงข้าวของพันธุ์หอมมะลิที่เก็บในพื้นที่นั้นรวงที่ 105 ซึ่งเรียกกันว่าคือข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ต่อมาได้มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเป็นขาวดอกมะลิ 105 จนได้ข้าวพันธุ์ กข 15 โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศให้ข้าวทั้งสองพันนี้เป็นข้าวหอมมะลิไทยอีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ซึ่งมีการแจกข้าวสารหอมมะลิ 105 นั้นก็ถือว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ในปี 2563 สำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือการเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยรถไฟไทยซึ่งมอบความประทับใจให้แก่ผู้ที่เดินทางในช่วงนี้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีในส่วนของการตรวจสุขภาพฟรี และกิจกรรมต่างๆในช่วงปีใหม่สำหรับผู้ที่เดินทางออกต่างจังหวัดที่ทางหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นให้ความสำคัญแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนี้อีกด้วย

 READ MORE :