ไอ คราว   

iCloud อาวุธใหม่ของ Steve Jobs

iCloud อาวุธใหม่ของ Steve Jobs
iCloud – ฟังเพลงโดยไม่ต้อง Download? หลังจากที่ได้พักหายตัวไปซักพักใหญ่ Steve Jobs ก็ได้กลับมาอีกครั้งพร้อม กับความน่าสงสัยว่าจะต้องมี การเปิดตัวสินค้าอะไรเด็ดๆ อีกแน่นอน.  หลังจากการเปิดตัว... 
Copyright © 2011 promotions.co.th · All rights reserved · Provided by โปรโมชั่น
Powered by WordPress