โปรโมชั่น กองทุน LTF/RMF จากซิตี้แบงก์

0
98

Promotion กองทุน LTF/RMF จากซิตี้แบงก์


รับคะแนนสะสมสูงสุด 4 เท่า เมื่อซื้อกองทุน

ธนาคารซิตี้แบงก์ เสนอโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำ ผ่านบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ ด้วยยอดซื้อกองทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป นำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย พร้อมรับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ดสูงสุด x4 เท่า บาท ภายในวันที่ 30 พ.ย.55 สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ทุกสาขา โทร. 0-2788-3335